Problematika vytápění a větrání nízkoenergetických domů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81886

Show simple item record


dc.contributor.advisor Velička, Marek en
dc.contributor.author Kuśová, Lucie en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:20:18Z
dc.date.available 2010-09-29T16:20:18Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81886
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Na základě dostupných odborných podkladů se tato diplomová práce zabývá problematikou vytápění a větrání v nízkoenergetických domech. V těchto budovách jsou kladeny zvláštní požadavky na tepelný odpor konstrukcí, přísnější nároky na otopnou soustavu a přípravu teplé vody, důraz na kvalitu tepelných zdrojů zejména s ohledem na účinnost. Z těchto důvodů mají nízkoenergetické domy ve srovnání s běžnou novostavbou přibližně jen poloviční až třetinovou spotřebu tepla na vytápění. V diplomové práci jsou popsány specifika pro výstavbu domů s požadavky na nízkou spotřebu energie. Dále jsou zde uvedeny možnosti snižování energetické náročnosti budov při zachování komfortu bydlení. V rámci této diplomové práce byly pro názornost porovnávány některé možnosti snižování energetické náročnosti budov a jejich certifikace. cs
dc.description.abstract Following the available special sources, the dissertation is dealing with the heating and ventilation in the low-energy houses. For such buildings there are special requirements: the thermal resistance of the frame, stricter demands on heating system and hot water preparation, the quality of heat sources, especially with regards to the efficiency. For these reasons the low-energy house has only about half to one-third the consumption of heating compared with normal new building. The specifics for the construction of buildings with the requirements for low power consumption are described in the dissertation. There are also presented most of the possibilities of reducing the energy consumption of buildings while maintaining the living comfort. Within the frame of the work some possibilities of decreasing of the building energy intensity were compared as well as their certifications. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2496562 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject větrání cs
dc.subject nízkoenergetický dům cs
dc.subject úspory energie cs
dc.subject náročnost budovy cs
dc.subject vytápění cs
dc.subject klimatizace cs
dc.subject štítek cs
dc.subject intensity of buildings en
dc.subject savings energy en
dc.subject low-energy house en
dc.subject heating en
dc.subject label en
dc.subject air conditioning en
dc.subject ventilation en
dc.title Problematika vytápění a větrání nízkoenergetických domů cs
dc.title.alternative Problems of Heating and Ventilation of Low-Energy Houses en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Fojtík, Pavel en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 635 - Katedra tepelné techniky en
dc.contributor.consultant Dittel, David en
dc.thesis.degree-program Metalurgické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Tepelná technika a průmyslová keramika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis KUO001_FMMI_N2109_2109T025_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KUO001_FMMI_N2109_2109T025_2010.pdf 2.380Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics