Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVelička, Mareken
dc.contributor.authorKuśová, Lucieen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:20:18Z
dc.date.available2010-09-29T16:20:18Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81886
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractNa základě dostupných odborných podkladů se tato diplomová práce zabývá problematikou vytápění a větrání v nízkoenergetických domech. V těchto budovách jsou kladeny zvláštní požadavky na tepelný odpor konstrukcí, přísnější nároky na otopnou soustavu a přípravu teplé vody, důraz na kvalitu tepelných zdrojů zejména s ohledem na účinnost. Z těchto důvodů mají nízkoenergetické domy ve srovnání s běžnou novostavbou přibližně jen poloviční až třetinovou spotřebu tepla na vytápění. V diplomové práci jsou popsány specifika pro výstavbu domů s požadavky na nízkou spotřebu energie. Dále jsou zde uvedeny možnosti snižování energetické náročnosti budov při zachování komfortu bydlení. V rámci této diplomové práce byly pro názornost porovnávány některé možnosti snižování energetické náročnosti budov a jejich certifikace.cs
dc.description.abstractFollowing the available special sources, the dissertation is dealing with the heating and ventilation in the low-energy houses. For such buildings there are special requirements: the thermal resistance of the frame, stricter demands on heating system and hot water preparation, the quality of heat sources, especially with regards to the efficiency. For these reasons the low-energy house has only about half to one-third the consumption of heating compared with normal new building. The specifics for the construction of buildings with the requirements for low power consumption are described in the dissertation. There are also presented most of the possibilities of reducing the energy consumption of buildings while maintaining the living comfort. Within the frame of the work some possibilities of decreasing of the building energy intensity were compared as well as their certifications.en
dc.format.extent2496562 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúspory energiecs
dc.subjectnáročnost budovycs
dc.subjectvětránícs
dc.subjectnízkoenergetický důmcs
dc.subjectklimatizacecs
dc.subjectštítekcs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectintensity of buildingsen
dc.subjectlabelen
dc.subjectair conditioningen
dc.subjectventilationen
dc.subjectsavings energyen
dc.subjectlow-energy houseen
dc.subjectheatingen
dc.titleProblematika vytápění a větrání nízkoenergetických domůcs
dc.title.alternativeProblems of Heating and Ventilation of Low-Energy Housesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFojtík, Pavelen
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department635 - Katedra tepelné technikyen
dc.contributor.consultantDittel, Daviden
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTepelná technika a průmyslová keramikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKUO001_FMMI_N2109_2109T025_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam