Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJelínek, Petren
dc.contributor.authorTuroň, Radeken
dc.date.accessioned2010-09-29T16:23:15Z
dc.date.available2010-09-29T16:23:15Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81940
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce je posouzení typických vad odlitků a rozbor příčin těchto vad u odlitků vyráběných do jednotné bentonitové směsi na automatické formovací lince HWS ve společnosti Slévárny Třinec, a.s. Součásti diplomové práce jsou popsány nejčastější, vyskytující se vady odlitků včetně fotodokumentace, popis linky, mísiče, formovací směsi a také návrhy k odstranění nebo omezení vzniku slévárenských vad, hlavně v oblasti úpravy jednotné formovací směsi.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to evaluate the typical defects of casts and to analyse the cause of these defects produced in the bentonite unit sand on the automatic forming line HWS in the Foundry Třinec a.s. company. In the thesis there are listed the most commonly occuring defects of casts including the photodocumentation, the description of the line, the blender and the sand mixture as well as the suggestion for eliminating or minimizing the formation of foundry defects, especially in the field of the unit sand preparation.en
dc.format.extent3804918 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAutomatická formovací linkacs
dc.subjectmísičcs
dc.subjectjednotná bentonitová směscs
dc.subjectvady odlitků.cs
dc.subjectAutomatic forming lineen
dc.subjectblenderen
dc.subjectbentonite unit sanden
dc.subjectcast defects.en
dc.titleVady odlitků vyráběných do jednotné bentonitové směsi na automatické formovací lince HWScs
dc.title.alternativeDefects of castings produced on HWS automatic molding into a greensanden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHrušková, Jarmilaen
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department632 - Katedra slévarenstvíen
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchSlévárenské technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisTUR128_FMMI_N2109_2109T033_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam