Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNétek, Václaven
dc.contributor.authorLyžbická, Jolanaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:24:23Z
dc.date.available2010-09-29T16:24:23Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81961
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractLYŽBICKÁ, J. Identifikace výrobků a polotovarů jako zdroj efektivnosti výrobního procesu v kusové strojírenské výrobě. Ostrava: katedra ekonomiky a managementu v průmyslu, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010, Diplomová práce. Diplomová práce se zabývá identifikací výrobků a polotovarů, jako zdroj efektivnosti výrobního procesu v kusové strojírenské výrobě. V práci jsou popsány základní charakteristiky výroby, výrobního procesu a automatické identifikace. Dále je uveden současný materiálový tok, stav značení výrobků a polotovarů a návrh řešení nové identifikace výrobků a polotovarů.cs
dc.description.abstractLYŽBICKÁ, J. Products and semi-products identification as a source of effectivity in industrial process of single-part engeering production. Ostrava: Department of Economics and Management, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2010, the Thesis. This Thesis deals with the Products and Semi-products identification as a source of effectivity in industrial process of single-part engeering production. The paper describes the basic characteristics of the production process and automatic identification. The following is the current material flow, status marking of products and semi-productsand draft a new product identification solutions and semi-products.en
dc.format.extent5672590 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKlíčová slova: výrobacs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectvýrobkycs
dc.subjectautomatická identifikacecs
dc.subjectznačenícs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectKeywords: productionen
dc.subjectmanufacturing processen
dc.subjectproductsen
dc.subjectautomatic identificationen
dc.subjectmarkingen
dc.subjectmaterial flowen
dc.titleIdentifikace výrobků a polotovarů jako zdroj efektivnosti výrobního procesu v kusové strojírenské výroběcs
dc.title.alternativeProducts and Semi-products Identification as a Source of Effectivity in Industrial Process of Single-part Engeering Productionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePlonka, Janen
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisLYZ002_FMMI_N3922_6208T123_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam