Show simple item record

dc.contributor.advisorSamolejová, Andreaen
dc.contributor.authorPšenica, Jakuben
dc.date.accessioned2010-09-29T16:25:37Z
dc.date.available2010-09-29T16:25:37Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81984
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je popsat trendy a metody na podporu řízení inovací. Na základě trendů, jsou popsány moderní inovační přístupy, jako je otevřená inovace, disruptivní inovace a systematická inovace. Z metod na podporu inovací jsou zmíněny metody sběru inovačních podnětů, dále pak metody TOC, TRIZ, Six Sigma a metoda bran inovačního projektu. Hlavním přínosem bakalářské práce je na základě výše zmíněných metod a trendů vyhodnotit, jakých chyb se dopouštějí manažeři českých podniků v řízení inovací.cs
dc.description.abstractA subject of the bachelor work is to describe trends and methods used for a support of innovation management. On the basis of the trends modern innovative approaches like open innovation, disruptive innovation and systematic innovation are described . From the methods for a support of innovation there are mentioned methods of innovative initiative collecting and methods TOC, TRIZ, Six Sigma and the method of innovative project gates. A main contribution of the bachelor work is to identify errors commited by innovation managers of Czech companies.en
dc.format41 l. : il.cs
dc.format.extent3762828 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjecttrendycs
dc.subjectmetodycs
dc.subjectsystematická inovacecs
dc.subjectinnovationen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjecttrendsen
dc.subjectmethodsen
dc.subjectsystematic innovationen
dc.titleSlabé stránky řízení inovačních aktivit v českých firmáchcs
dc.title.alternativeWeaknesses of Managing Innovation Activities in Czech Companiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001717cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-06-16en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPSE024_FMMI_B3922_6208R123_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record