Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNenadál, Jaroslaven
dc.contributor.authorBalková, Stanislavaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:29:36Z
dc.date.available2010-09-29T16:29:36Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82060
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalárska práca s názvom Kaizen a jeho možnosti využitia v podnikovej praxi v strojárskej spoločnosti INA Kysuce a.s., je rozdelená na tri základné časti. V prvej časti je vysvetlený pojem Kaizen , koncept neustáleho zlepšovania na všetkých úrovniach organizácie. V druhej časti je predstavená spoločnosť INA Kysuce a.s. je tu popísaný súčasný stav neustáleho zlepšovania v organizácií. Posledná časť bakalárskej práce je venovaná analýze prestavby šesťvretenového sústruhu a hľadanie opatrení, ktoré prispievajú k riešeniu danej problematiky.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis called Kaizen and its possibilities of use in the plant practice in the engineering company INA Kysuce Inc., is divided into the three basic parts. In the first part, there is the notion Kaizen explained, and the concept of constant improvement on every level of the organization. In the second part, the company INA Kysuce is introduced with its description of the present condition of constant improvement in the organization. The last part of the bachelor´s thesis is dedicated to the analysis of the six spindle turning machine overhaul and to the measures finding, which contribute to resolve existing issue.en
dc.format.extent1960618 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectneustále zlepšovaniecs
dc.subjectKaizencs
dc.subjectinováciecs
dc.subjectplytvaniecs
dc.subjectworkshopcs
dc.subjectprestavbacs
dc.subjectopatreniecs
dc.subjectspaghetti diagramcs
dc.subjectconstant improvementen
dc.subjectKaizenen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectwasteen
dc.subjectworkshopen
dc.subjectoverhaulen
dc.subjectmeasureen
dc.subjectspaghetti diagramen
dc.titleKAIZEN a jeho možnosti využití v podnikové praxics
dc.title.alternativeKAIZEN and its Use at Company Environmenten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeTabak, Ľuboslaven
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostien
dc.contributor.consultantGrajciar, Miroslaven
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBAL297_FMMI_B3922_3902R041_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam