Show simple item record

dc.contributor.advisorNenadál, Jaroslaven
dc.contributor.authorTchořová, Petraen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:31:07Z
dc.date.available2010-09-29T16:31:07Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82090
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématikou kvalifikace nových dodavatelů firmy. V první části jsou popsány požadavky na dodavatele dle platných verzí norem ČSN EN ISO 9001, ČSN ISO/TS 16949 a doporučení normy ČSN EN ISO 9004. Dále jsou popsána teoretická východiska a požadavky na kvalifikaci dodavatelů, která jsou doporučována v různých zdrojích. V praktické části je popsán proces kvalifikace nových dodavatelů ve společnosti Continental AG, provedena analýza současného stavu podílu nestrategických dodavatelů a vyhodnocení jejich vlivu na celkové výsledky kvality nakupovaných komponent v Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena opatření ke zlepšení současného stavu.cs
dc.description.abstractSubject of this Bachelor thesis is a new supplier qualification process in a company. First part describes supplier requirements in valid norms ČSN EN ISO 9001, ČSN ISO/TS 16949 and recommendation of ČSN EN ISO 9004. Next is described a theoretical base and supplier qualification requirements which are recommended in different resources. Practical part is solving the following topics: qualification process of new suppliers in company Continental AG, analysis of actual status of non-strategic suppliers portion and their influence on total quality results of purchased components in Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. There are proposed corrective actions on the base of the analysis results at the end.en
dc.format.extent939081 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkvalifikacecs
dc.subjectpožadavkycs
dc.subjectkritériumcs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectprocescs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectincidentcs
dc.subjectppmcs
dc.subjectqualificationen
dc.subjectrequirementsen
dc.subjectcriteriaen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectprocessen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsupplieren
dc.subjectqualityen
dc.subjectincidenten
dc.subjectppmen
dc.titleAnalýza podílu nestrategických dodavatelů a jejich vliv na celkovou kvalitu dodávaných komponentůcs
dc.title.alternativeThe Analysis of Nonstrategic Suppliers Rate and their Influence on Total Quality of Delivered Componentsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHonová, Petraen
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostien
dc.contributor.consultantMaloušek, Martinen
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisTCH004_FMMI_B3922_3902R041_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record