Sanace a rekultivace, velkolom Čertovy schody na hranici CHKO

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82217

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vlach, Oldřich en
dc.contributor.author Bezková, Sára en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:37:47Z
dc.date.available 2010-09-29T16:37:47Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82217
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Dlouhodobý rozvoj lidské společnosti a celosvětový technický pokrok je provázen využíváním těžby nerostných surovin. Problematika těžby však s sebou přináší mnoho otázek týkajících se jejího vlivu na životní prostředí a ekonomických poměrů s dobýváním nerostných surovin souvisejících. Podstatná část diplomové práce je zaměřena na sanační a rekultivační úpravy – zahlazování následků těžební činnost v Chráněném území Českého krasu. Vše je vyjádřeno propojeností návrhů, kalkulací a metod tvorby finančních rezerv, až po samotné stanovení alternativních inflačních zatížení rezerv pro výše jmenovanou lokalitu. cs
dc.description.abstract Long-term development of human society and global technological progress is accompanied by mining of raw materials. Mining however invokes many questions about its environmental impacts and economic conditions related with mining. Substantial part of the thesis is focused on remediation and recultivation – removal of the consequences of mining activities in Protected Landscape Area of the Czech Karst. Everything is expressed by integration of proposals, calculations and methods of financial reserves’ creation. Determination of inflation burden on reserves for the above mentioned locality is also taken into consideration. en
dc.format 40 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1617653 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject těžba cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject sanace a rekultivace cs
dc.subject finanční rezerva cs
dc.subject mining en
dc.subject environmental remediation and recultivation en
dc.subject financial reserve en
dc.title Sanace a rekultivace, velkolom Čertovy schody na hranici CHKO cs
dc.title.alternative Reclaiming Quarry Brownfield Site of Certovy schody in Close Vicinity of the Protected Landscape Area of Český kras en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201002223 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Prokopec, Libor en
dc.date.accepted 2010-06-02 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Komerční inženýrství v oblasti surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis BEZ042_HGF_N2102_2102T003_00_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BEZ042_HGF_N2102_2102T003_00_2010.pdf 1.542Mb PDF View/Open
BEZ042_HGF_N2102_2102T003_00_2010_zadani.pdf 464.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics