Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlach, Oldřichen
dc.contributor.authorBezková, Sáraen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:37:47Z
dc.date.available2010-09-29T16:37:47Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82217
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDlouhodobý rozvoj lidské společnosti a celosvětový technický pokrok je provázen využíváním těžby nerostných surovin. Problematika těžby však s sebou přináší mnoho otázek týkajících se jejího vlivu na životní prostředí a ekonomických poměrů s dobýváním nerostných surovin souvisejících. Podstatná část diplomové práce je zaměřena na sanační a rekultivační úpravy – zahlazování následků těžební činnost v Chráněném území Českého krasu. Vše je vyjádřeno propojeností návrhů, kalkulací a metod tvorby finančních rezerv, až po samotné stanovení alternativních inflačních zatížení rezerv pro výše jmenovanou lokalitu.cs
dc.description.abstractLong-term development of human society and global technological progress is accompanied by mining of raw materials. Mining however invokes many questions about its environmental impacts and economic conditions related with mining. Substantial part of the thesis is focused on remediation and recultivation – removal of the consequences of mining activities in Protected Landscape Area of the Czech Karst. Everything is expressed by integration of proposals, calculations and methods of financial reserves’ creation. Determination of inflation burden on reserves for the above mentioned locality is also taken into consideration.en
dc.format40 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1617653 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectsanace a rekultivacecs
dc.subjectfinanční rezervacs
dc.subjectminingen
dc.subjectenvironmental remediation and recultivationen
dc.subjectfinancial reserveen
dc.titleSanace a rekultivace, velkolom Čertovy schody na hranici CHKOcs
dc.title.alternativeReclaiming Quarry Brownfield Site of Certovy schody in Close Vicinity of the Protected Landscape Area of Český krasen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201002223cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeProkopec, Liboren
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBEZ042_HGF_N2102_2102T003_00_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam