Měření a zhodnocení inženýrsko-geologických a stabilitních poměrů závěrných svahů vnitřní výsypky Libouš v oblasti VKS a HMGS na dolech Nástup Tušimice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82333

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kovář, Luděk en
dc.contributor.author Pajdla, Milan en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:44:13Z
dc.date.available 2010-09-29T16:44:13Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82333
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Předmětem mé diplomové práce bylo posoudit stabilitu vnitřní výsypky v oblasti Velkokapacitní skládky na Dolech Nástup Tušimice, kde došlo vlivem různých faktorů k deformaci svahu. Sesuvem tohoto svahu byl ohrožen provoz důležitých zařízení provozu lomu. Na základě měření a stabilitních analýz byly navrhnuty stabilizační opatření svahu výsypky a celková sanace přilehlého území. cs
dc.description.abstract The aim of my diploma work was to evaluate the stability of an inner dump in the area of a large capacity heap at Nástup Tušimice mine, where a slope was distorted due to an impact of various factors. The landslide of this slope caused a danger to the operation of essential facilities of the mine. On the base of measuring and stability analyses, stability precautions of the slope of the dump were introduced as well as the complete recultivation of the vicinity. en
dc.format 38, [3] l. : il. + 2 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 4809146 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject smyková plocha cs
dc.subject stabilita svahu cs
dc.subject vnitřní výsypka cs
dc.subject stabilitní analýza cs
dc.subject stability of slope en
dc.subject inner dump en
dc.subject surface of sliding en
dc.subject stability analysis en
dc.title Měření a zhodnocení inženýrsko-geologických a stabilitních poměrů závěrných svahů vnitřní výsypky Libouš v oblasti VKS a HMGS na dolech Nástup Tušimice cs
dc.title.alternative Measuring and Evaluation of Engineering-geologic Relations of Final Slopes of Inner Dump Libouš in Area of Large Capacity Heap and Homegenization Heap at Nástup Tušimice Mine en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201001422 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Podlipná, Hana en
dc.date.accepted 2010-06-04 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství en
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis PAJ015_HGF_N2110_2101T003_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PAJ015_HGF_N2110_2101T003_2010.pdf 4.586Mb PDF View/Open
PAJ015_HGF_N2110_2101T003_2010_zadani.pdf 103.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics