Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovář, Luděken
dc.contributor.authorPajdla, Milanen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:44:13Z
dc.date.available2010-09-29T16:44:13Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82333
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředmětem mé diplomové práce bylo posoudit stabilitu vnitřní výsypky v oblasti Velkokapacitní skládky na Dolech Nástup Tušimice, kde došlo vlivem různých faktorů k deformaci svahu. Sesuvem tohoto svahu byl ohrožen provoz důležitých zařízení provozu lomu. Na základě měření a stabilitních analýz byly navrhnuty stabilizační opatření svahu výsypky a celková sanace přilehlého území.cs
dc.description.abstractThe aim of my diploma work was to evaluate the stability of an inner dump in the area of a large capacity heap at Nástup Tušimice mine, where a slope was distorted due to an impact of various factors. The landslide of this slope caused a danger to the operation of essential facilities of the mine. On the base of measuring and stability analyses, stability precautions of the slope of the dump were introduced as well as the complete recultivation of the vicinity.en
dc.format38, [3] l. : il. + 2 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4809146 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstabilita svahucs
dc.subjectvnitřní výsypkacs
dc.subjectsmyková plochacs
dc.subjectstabilitní analýzacs
dc.subjectinner dumpen
dc.subjectstability analysisen
dc.subjectsurface of slidingen
dc.subjectstability of slopeen
dc.titleMěření a zhodnocení inženýrsko-geologických a stabilitních poměrů závěrných svahů vnitřní výsypky Libouš v oblasti VKS a HMGS na dolech Nástup Tušimicecs
dc.title.alternativeMeasuring and Evaluation of Engineering-geologic Relations of Final Slopes of Inner Dump Libouš in Area of Large Capacity Heap and Homegenization Heap at Nástup Tušimice Mineen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001422cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePodlipná, Hanaen
dc.date.accepted2010-06-04en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPAJ015_HGF_N2110_2101T003_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam