Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHummel, Martinen
dc.contributor.authorKotala, Martinen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:49:56Z
dc.date.available2010-09-29T16:49:56Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82434
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV předložené práci je zpracována Analýza legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti práce ve společnosti Gypstrend s.r.o. V první části jsou stanovené cíle diplomové práce, následně je v další kapitole popsána společnost Gypstrend s.r.o. V dalších dvou částech je rozebrána hornická i obecná legislativa. V částí páté jsou vybrané legislativní předpisy srovnávány. V té samé kapitole je uveden názor autora na rozdělení provozu při dozorování Obvodního báňského úřadu a úřadu bezpečnosti práce nad bezpečností práce. Na závěr je shrnuto ekonomické zhodnocení diplomové práce, autorovy poznatky a návrhy a v závěrečné kapitole je uvedeno, zda byly splněny cíle této diplomové práce určené v jejím úvodu.cs
dc.description.abstractThe analysis of legislative claims on labour protection in Gypstrend Ltd. company is submited in this work. In its introduction part there are goals to be achieved in this dissertation, followed by introduction of Gypstrend Ltd company. In its two following parts mining and general legislation is analysed. In the fifth part there are some selected legislative rules compared. The same chapter contains an author´s opinion of shift division during District mining office board and Czech bureau of labour protection supervision. In the final part there is an economic evaluation of this dissertation summarized, author’s findings and recommendations are proposed and there is also mentioned whether the goals of this dissertation, set up in the introduction, were successfully achieved.en
dc.format34, [6] l. : il. + 5 příl. + 1 DVD+Rcs
dc.format.extent905795 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlegislativní předpisycs
dc.subjectOBÚcs
dc.subjectČBÚcs
dc.subjectzákoncs
dc.subjectvyhláškycs
dc.subjectnařízení vládycs
dc.subjectlegislative rulesen
dc.subjectOBÚen
dc.subjectČBÚen
dc.subjectlawen
dc.subjectordinancesen
dc.subjectgovernment commandsen
dc.titleAnalýza právních požadavků v oblasti bezpečnosti práce ve společnosti Gypstrend, s.r.o.cs
dc.title.alternativeAnalysis of the Work Safety Law Reguirements in the Gypstrend, s.r.o. Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201002028cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePeterková, Jankaen
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostien
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchVyužívání zdrojů stavebních nerostných surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKOT122_HGF_N2102_2102T012_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam