Analýza právních požadavků v oblasti bezpečnosti práce ve společnosti Gypstrend, s.r.o.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82434

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hummel, Martin en
dc.contributor.author Kotala, Martin en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:49:56Z
dc.date.available 2010-09-29T16:49:56Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82434
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V předložené práci je zpracována Analýza legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti práce ve společnosti Gypstrend s.r.o. V první části jsou stanovené cíle diplomové práce, následně je v další kapitole popsána společnost Gypstrend s.r.o. V dalších dvou částech je rozebrána hornická i obecná legislativa. V částí páté jsou vybrané legislativní předpisy srovnávány. V té samé kapitole je uveden názor autora na rozdělení provozu při dozorování Obvodního báňského úřadu a úřadu bezpečnosti práce nad bezpečností práce. Na závěr je shrnuto ekonomické zhodnocení diplomové práce, autorovy poznatky a návrhy a v závěrečné kapitole je uvedeno, zda byly splněny cíle této diplomové práce určené v jejím úvodu. cs
dc.description.abstract The analysis of legislative claims on labour protection in Gypstrend Ltd. company is submited in this work. In its introduction part there are goals to be achieved in this dissertation, followed by introduction of Gypstrend Ltd company. In its two following parts mining and general legislation is analysed. In the fifth part there are some selected legislative rules compared. The same chapter contains an author´s opinion of shift division during District mining office board and Czech bureau of labour protection supervision. In the final part there is an economic evaluation of this dissertation summarized, author’s findings and recommendations are proposed and there is also mentioned whether the goals of this dissertation, set up in the introduction, were successfully achieved. en
dc.format 34, [6] l. : il. + 5 příl. + 1 DVD+R cs
dc.format.extent 905795 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject legislativní předpisy cs
dc.subject OBÚ cs
dc.subject ČBÚ cs
dc.subject zákon cs
dc.subject vyhlášky cs
dc.subject nařízení vlády cs
dc.subject legislative rules en
dc.subject OBÚ en
dc.subject ČBÚ en
dc.subject law en
dc.subject ordinances en
dc.subject government commands en
dc.title Analýza právních požadavků v oblasti bezpečnosti práce ve společnosti Gypstrend, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of the Work Safety Law Reguirements in the Gypstrend, s.r.o. Company en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201002028 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Peterková, Janka en
dc.date.accepted 2010-05-31 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnosti en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KOT122_HGF_N2102_2102T012_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOT122_HGF_N2102_2102T012_2010.pdf 884.5Kb PDF View/Open
KOT122_HGF_N2102_2102T012_2010_zadani.pdf 4.875Kb PDF View/Open
KOT122_HGF_N2102_2102T012_2010_priloha.zip 221.0Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics