Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJelínek, Janen
dc.contributor.authorZástěrová, Petraen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:01:25Z
dc.date.available2010-09-29T17:01:25Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82649
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá především přírodními, kulturními a technickými zajímavostmi regionu Vrbenska. Obsahuje obecné informace o přírodních poměrech, jako jsou geologie, geomorfologie, klimatologie, vodstvo, fauna a flóra. Na závěr je sestaven třídenní poznávací zájezd, zaměřený na pěší turistiku po vybraných lokalitách. Práce by v budoucnu mohla sloužit k podpoře turistiky v regionu Vrbenska.cs
dc.description.abstractThis project is mostly oriented on nature, culture, and technical monuments of region Vrbensko. It contains general information about nature ratios, such as geology, geomorphology, waters, fauna and flora. At the end is composed three-days sight-seen tour, focused on walking tourism in selected areas. This project can be used as support for tourism in Vrbensko region.en
dc.format62 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4716122 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVrbenskocs
dc.subjectpřírodní poměrycs
dc.subjectPradědcs
dc.subjectturistická trasacs
dc.subjectitinerářcs
dc.subjectVrbenskoen
dc.subjectnature ratiosen
dc.subjectPraděden
dc.subjecthiking trailen
dc.subjectitineraryen
dc.titleAtraktivita regionu Vrbenskacs
dc.title.alternativeThe Atractivity of Vrbno Regionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000755cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSedláčková, Lenkaen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeovědní a montánní turismuscs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZAS017_HGF_B2110_2101R004_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam