Dálkové odečítání elektroměrů v síti nízkého napětí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82719

Show simple item record


dc.contributor.advisor Macháčová, Milena en
dc.contributor.author Vojtěchovský, Stanislav en
dc.date.accessioned 2010-09-29T17:05:15Z
dc.date.available 2010-09-29T17:05:15Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82719
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problémem dálkového odečtu elektroměrů v síti nízkého napětí. V úvodu popisuje zakotvení systémů dálkového odečtu v legislativě Evropské unie. Navazuje na principy měření elektrické energie mechanickými a elektronickými měřicími přístroji, které jsou v současné době instalované v síti nízkého napětí Pražské energetiky. Dále popisuje elektronické měřicí přístroje určené pro dálkový odečet a technologii těchto odečtů. Hlavní částí je analýza rizik přenosu po distribuční síti, kde jsou tato rizika popsána, analyzována a jsou zde navržena možná řešení některých problémů. cs
dc.description.abstract This labour deals with the problem of the remote counting of the electrometers in the system of a low electric tension. The preface of the labour describes the moorage of the systems of the remote counting in a legislature of the EU. It also refers to the principles of the energy metering by mechanic and electronic measuring instruments, which are in this time installed in the system of a low electric tension of the Prague Energetic. Then this labour describes the electronic measuring instruments designed for the remote counting and the technology of these counting. The main part of the labour is analysis of the risks of the transfer by distributing network, where these risks are described, analyzed and where are designed the possibilities of solutions of some problems. en
dc.format 37, [2] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1249010 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject AMM - systém pro dálkový sběr dat z elektroměrů cs
dc.subject AMR - systém pro automatizovaný dálkový odečet cs
dc.subject elektroměr cs
dc.subject odečtová služba cs
dc.subject magnetické pole cs
dc.subject Hallův jev cs
dc.subject proudový transformátor cs
dc.subject proudový bočník cs
dc.subject Rogowského cívka cs
dc.subject Pražská energetika cs
dc.subject HDO – hromadné dálkové ovládání cs
dc.subject nízké napětí cs
dc.subject distribuční síť cs
dc.subject centrála cs
dc.subject datakoncentrátor cs
dc.subject PLC – komunikace po elektrické síti cs
dc.subject AMM - Automatic Meter Management en
dc.subject AMR - Advanced Meter Reading en
dc.subject electrometer en
dc.subject reading service en
dc.subject magnetic field en
dc.subject Hall effect en
dc.subject current transformer en
dc.subject current shunt en
dc.subject Rogowski inductor en
dc.subject Prague energetics en
dc.subject CRC - centralized ripple control en
dc.subject low voltage en
dc.subject central en
dc.subject data concentrator en
dc.subject PLC - PowerLine Communication. en
dc.title Dálkové odečítání elektroměrů v síti nízkého napětí cs
dc.title.alternative Remote Reading of Electrometers in Low Voltage Grid en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001878 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Schneider, Martin en
dc.date.accepted 2010-05-31 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.contributor.consultant Nerad, Jindřich en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Informační a systémový management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis VOJ215_HGF_B2102_6209R013_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VOJ215_HGF_B2102_6209R013_2010.pdf 1.191Mb PDF View/Open
VOJ215_HGF_B2102_6209R013_2010_zadani.pdf 5.002Kb PDF View/Open
VOJ215_HGF_B2102_6209R013_2010_priloha.pdf 560.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics