Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMacháčová, Milenaen
dc.contributor.authorVojtěchovský, Stanislaven
dc.date.accessioned2010-09-29T17:05:15Z
dc.date.available2010-09-29T17:05:15Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82719
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá problémem dálkového odečtu elektroměrů v síti nízkého napětí. V úvodu popisuje zakotvení systémů dálkového odečtu v legislativě Evropské unie. Navazuje na principy měření elektrické energie mechanickými a elektronickými měřicími přístroji, které jsou v současné době instalované v síti nízkého napětí Pražské energetiky. Dále popisuje elektronické měřicí přístroje určené pro dálkový odečet a technologii těchto odečtů. Hlavní částí je analýza rizik přenosu po distribuční síti, kde jsou tato rizika popsána, analyzována a jsou zde navržena možná řešení některých problémů.cs
dc.description.abstractThis labour deals with the problem of the remote counting of the electrometers in the system of a low electric tension. The preface of the labour describes the moorage of the systems of the remote counting in a legislature of the EU. It also refers to the principles of the energy metering by mechanic and electronic measuring instruments, which are in this time installed in the system of a low electric tension of the Prague Energetic. Then this labour describes the electronic measuring instruments designed for the remote counting and the technology of these counting. The main part of the labour is analysis of the risks of the transfer by distributing network, where these risks are described, analyzed and where are designed the possibilities of solutions of some problems.en
dc.format37, [2] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1249010 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAMM - systém pro dálkový sběr dat z elektroměrůcs
dc.subjectAMR - systém pro automatizovaný dálkový odečetcs
dc.subjectelektroměrcs
dc.subjectodečtová službacs
dc.subjectmagnetické polecs
dc.subjectHallův jevcs
dc.subjectproudový transformátorcs
dc.subjectproudový bočníkcs
dc.subjectRogowského cívkacs
dc.subjectPražská energetikacs
dc.subjectHDO – hromadné dálkové ovládánícs
dc.subjectnízké napětícs
dc.subjectdistribuční síťcs
dc.subjectcentrálacs
dc.subjectdatakoncentrátorcs
dc.subjectPLC – komunikace po elektrické sítics
dc.subjectAMM - Automatic Meter Managementen
dc.subjectAMR - Advanced Meter Readingen
dc.subjectelectrometeren
dc.subjectreading serviceen
dc.subjectmagnetic fielden
dc.subjectHall effecten
dc.subjectcurrent transformeren
dc.subjectcurrent shunten
dc.subjectRogowski inductoren
dc.subjectPrague energeticsen
dc.subjectCRC - centralized ripple controlen
dc.subjectlow voltageen
dc.subjectcentralen
dc.subjectdata concentratoren
dc.subjectPLC - PowerLine Communication.en
dc.titleDálkové odečítání elektroměrů v síti nízkého napětícs
dc.title.alternativeRemote Reading of Electrometers in Low Voltage Griden
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001878cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSchneider, Martinen
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.contributor.consultantNerad, Jindřichen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchInformační a systémový managementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisVOJ215_HGF_B2102_6209R013_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam