Show simple item record

dc.contributor.advisorČerný, Igoren
dc.contributor.authorKřížková, Vendulaen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:07:27Z
dc.date.available2010-09-29T17:07:27Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82761
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na metody prodeje reklamních služeb Dopravního podniku Ostrava a.s. Teoretická část seznamuje s Dopravním podnikem Ostrava a.s. a jeho charakteristikou, dále se zaměřuje na jednu z jeho vedlejších aktivit, a to na poskytování reklamních služeb. V práci jsou pro ukázku uvedené některé druhy vybraných reklamních ploch určených k pronájmu. Praktická část je zaměřená na rozbor ceníku Dopravního podniku Ostrava a.s., na srovnání ceníku s ceníkem jiného dopravního podniku a na analýzu smluv za rok 2009, které byly uzavřeny v rámci provozování reklamních služeb. Cílem práce je prostřednictvím rozboru, analýz a srovnávání ceníků a způsobů prodeje navrhnout doporučení pro optimalizaci této podnikatelské aktivity.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with methods of Dopravní podnik a. s. (transport undertaking) used for selling advertisement. The thesis is divided into two parts. In the first theoretical part we are acquainted with Dopravní podnik Ostrava a. s. Then one of its subsidiary activities – providing of advertisement service – is introduced. There are also some sorts of hoardings for rent mentioned as examples. The second practical part deals with the analysis of price list of Dopravní podnik Ostrava a. s.; and consequent comparison with a price list of another transport undertaking. It also includes an analysis of contracts concerning to advertisement services made in 2009. The aim of this thesis is recommendation for optimization of this commercial activity through analyses and comparisons of price lists and ways of sale.en
dc.format33, [8] l. : il. + 1 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2131269 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDopravní podnik Ostrava a.s.cs
dc.subjectreklamní službycs
dc.subjectceníkcs
dc.subjectměstská hromadná dopravacs
dc.subjectreklamní letákycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectDopravní podnik Ostrava a.sen
dc.subjectadvertisement serviceen
dc.subjecttariffen
dc.subjecturban public transporten
dc.subjectleafletsen
dc.subjectanalysisen
dc.titleMetody prodeje reklamních služeb v dopravním podniku Ostrava a.s.cs
dc.title.alternativeSelling Methods of Publicity Services Provided by the DPMO a.s. (Local Transport Company of Ostrava)en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201002171cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSmetanová, Lenkaen
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.contributor.consultantAlbrecht, Miroslaven
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKRI359_HGF_B2102_2102R001_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record