Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPlachá, Danielaen
dc.contributor.authorMěrka, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:10:48Z
dc.date.available2010-09-29T17:10:48Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82822
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem předložené práce bylo ověření základních parametrů metody stanovení těkavých mastných kyselin plynovou chromatografií. V dalším postupu jsem ověřoval základní parametry metody extrakce těkavých mastných kyselin z kapalných vzorků kompostovacích vod a z pevné fáze kompostu. V rámci bakalářské práce byla provedena částečná validace analytické metody.cs
dc.description.abstractThe aim of this submitted thesis was to verify the basic parameters of the method for determining the volatile fatty acids by gas chromatogramy. In another procedure I verified the basic parameters of the extraction method of volatile fatty acids from liquid samples of compost water and solid phase of compost. There was also done the partial validation of analytical method.en
dc.format77 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2045722 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttěkavé mastné kyselinycs
dc.subjectplynová chromatografiecs
dc.subjectvalidacecs
dc.subjectpHcs
dc.subjectkompostcs
dc.subjectvolatile fatty acidsen
dc.subjectgas chromatographyen
dc.subjectvalidationen
dc.subjectpHen
dc.subjectcomposten
dc.titleMetoda stanovení TMK v kompostucs
dc.title.alternativeAnalysis method for VFAs determination in compostsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001240cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBestová, Ivaen
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMER134_HGF_B2102_3904R005_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam