Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorArdielli, Jiříen
dc.contributor.authorKubáň, Daviden
dc.date.accessioned2010-09-29T17:22:17Z
dc.date.available2010-09-29T17:22:17Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83040
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zajištěním podpory pro pracovníky policie, kteří v terénu nemají přístup ke geografickým datům z interní sítě Geoportál. Tento je zjištěn exportem dat z databáze policie do souborového systému s využitím stávajících technologií. Dále je navrhnuto řešení zobrazení těchto dat na přenosných počítačích, které policisté používají v terénu. Celý systém přípravy a zobrazení dat je pak zajištěn open-source technologiemi.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is dealing with a problem of ensuring support for policemen who do not have an access to geographical data from local Geoportal site. This is ensured by exporting data from police database to directory structure by using existing technologies. The next step is a design of solution for displaying these data on laptops which policemen use in field. The whole system of data preparation and displaying is ensured by open-source technologies.en
dc.format27 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1585796 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectGIScs
dc.subjectpoliciecs
dc.subjectGeoportálcs
dc.subjectGeoServercs
dc.subjectMapServercs
dc.subjectTileCachecs
dc.subjectOpenLayerscs
dc.subjectGISen
dc.subjectpoliceen
dc.subjectGeoportalen
dc.subjectGeoServeren
dc.subjectMapServeren
dc.subjectTileCacheen
dc.subjectOpenLayersen
dc.titlePodpora mobilních uživatelů GeoPortálu Policie České republikycs
dc.title.alternativeSupport of Mobile Users of Police GeoPortalen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201002147cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBravenec, Vojtěchen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department548 - Institut geoinformatikyen
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKUB759_HGF_B3646_3646R006_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam