Mathematical modelling of a short magnetorheological damper

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83247

Show simple item record


dc.contributor.author Zapoměl, Jaroslav
dc.contributor.author Ferfecki, Petr
dc.date.accessioned 2010-10-20T13:27:39Z
dc.date.available 2010-10-20T13:27:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 289-296 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83247
dc.description.abstract Properties of magnetorheological liquids are changed by application of a magnetic field. This enables to control damping of mechanical vibration of rotating and stationary machines. The damping effect of dampers intended for attenuation of lateral vibration of rotors is produced by squeezing a thin film of a magnetorheological liquid. The presented article deals with development of their mathematical model. This requires to determine a pressure distribution in the lubricating film. The cavitation and dependance of magnetic flux on the variable film thickness around circumference of the damper had to be taken into account. en
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1679Zapomel.pdf
dc.title Mathematical modelling of a short magnetorheological damper en
dc.title.alternative Matematické modelováni krátkého magnetoreologického tlumiče en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Vlastnosti magnetoreologických kapalin se mění působením magnetického pole. To umožňuje řídit tlumení mechanického kmitání rotačních i stacionárních strojů. Tlumicí účinek tlumičů určených k potlačení příčného kmitání rotorů vzniká v důsledku stlačování tenkého filmu magnetoreologické kapaliny. Předložený článek se zabývá vypracováním matematického modelu takovýchto tlumičů. To vyžaduje stanovit rozložení tlaku v mazacím filmu. Do úvahy musí být vzata i kavitace a závislost magnetického toku na tloušťce filmu po obvodu tlumiče. en

Files in this item

Files Size Format View Description
1679Zapomel.pdf 150.1Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics