Show simple item record

dc.contributor.authorBlejchař, Tomáš
dc.date.accessioned2010-11-05T09:48:00Z
dc.date.available2010-11-05T09:48:00Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 3, s. 1-6 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83292
dc.description.abstractThe paper deals with numerical simulation of SNCR method. For numerical modelling was used CFD code Ansys/CFX. SNCR method was described by dominant chemical reaction, which were look up NIST Chemical database. The reactions including reduction of NOx and concentration change of pollutants, like N2O and CO in flue gas too. Proposed chemical kinetics and CFD model was applied to two boilers. Both simulations were compared with experimental measurements. First simulation was used to validation of chemical mechanism. Second simulation was based on first simulation and it was used to verification of compiled SNCR chemical mechanism.en
dc.format.extent649893 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-3/01ble.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleCFD model of NOx reduction by SNCR methoden
dc.title.alternativeCFD model redukce emisí NOx metodou SNCRen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enČlánek se zabývá numerickým modelováním SNCR metody. K simulacím byl využit CFD program Ansys/CFX. SNCR metoda byla definována základními dominantními reakcemi, které byly vyhledány v mezinárodní chemické databázi NIST. Samotné reakce zahrnovaly nejen redukci NOx, ale také změnu koncentrace polutantů N2O a CO ve spalinách. Navržený chemický mechanizmus zahrnutý v CFD simulaci byl aplikován na dva kotle. První simulace sloužila k upřesnění fyzikálních konstant a validaci chemických reakcí. Druhá simulace již sloužila k verifikaci sestaveného reakčního schématu.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record