Acicular ferrite and bainite microfractographic response

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83426

Show simple item record


dc.contributor.author Mazancová, Eva
dc.contributor.author Rusz, Stanislav
dc.contributor.author Rucká, Zdeňka
dc.contributor.author Mazanec, Karel
dc.date.accessioned 2010-11-16T05:51:36Z
dc.date.available 2010-11-16T05:51:36Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 3, s. 45-50 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83426
dc.description.abstract The acicular ferrite (AF) and bainite (B) formation is practically connected with the same temperature range. The plates (laths) of the both austenite transformation products show displacive mechanism character. The differences are in nucleation sites. At the non-metallic inclusions or precipitates, the intragranular nucleated AF leads to the microstructure refinement consisting of interlocked plates (laths). The B is formed intergranularly. In impact toughness specimens (CVN-60) the fractal analysis of fracture surfaces was performed. In the AF the determined values of fractal dimenses are higher (cleavage fracture) than in the B microstructure. In the zone of ductile fracture, determined difference of fractal dimension is small. en
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2009-3/07maz.pdf
dc.title Acicular ferrite and bainite microfractographic response en
dc.title.alternative Mikrofraktografická odezva acikulárního feritu a bainitu en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Vznik acikulárního feritu (AF) i bainitu (B) je spojen prakticky se stejným teplotním intervalem. Desky (laťky) obou produktů austenitické transformace vykazují displacivní charakter. Rozdíly jsou v pozicích nukleace. Intragranulární AF vzniká na nekovových částicích, vykazuje propletené desky (laťky), což vede ke zjemnění mikrostruktury. Bainit je tvořen intergranulárně. Fraktální analýzy byly provedeny na lomových plochách zkoušek vrubové houževnatosti realizované při -60°C. V případě AF jsou stanovené hodnoty fraktální dimenze vyšší (větší podíl tvárných hřebenů) než v mikrostruktuře s B. Rozdíl fraktálních dimenzí ve tvárném lomu (v blízkosti čela vrubu) je malý. en

Files in this item

Files Size Format View Description
07maz.pdf 1.268Mb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics