Show simple item record

dc.contributor.authorMazancová, Eva
dc.contributor.authorRusz, Stanislav
dc.contributor.authorRucká, Zdeňka
dc.contributor.authorMazanec, Karel
dc.date.accessioned2010-11-16T05:51:36Z
dc.date.available2010-11-16T05:51:36Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 3, s. 45-50 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83426
dc.description.abstractThe acicular ferrite (AF) and bainite (B) formation is practically connected with the same temperature range. The plates (laths) of the both austenite transformation products show displacive mechanism character. The differences are in nucleation sites. At the non-metallic inclusions or precipitates, the intragranular nucleated AF leads to the microstructure refinement consisting of interlocked plates (laths). The B is formed intergranularly. In impact toughness specimens (CVN-60) the fractal analysis of fracture surfaces was performed. In the AF the determined values of fractal dimenses are higher (cleavage fracture) than in the B microstructure. In the zone of ductile fracture, determined difference of fractal dimension is small.en
dc.format.extent1330474 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-3/07maz.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleAcicular ferrite and bainite microfractographic responseen
dc.title.alternativeMikrofraktografická odezva acikulárního feritu a bainituen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enVznik acikulárního feritu (AF) i bainitu (B) je spojen prakticky se stejným teplotním intervalem. Desky (laťky) obou produktů austenitické transformace vykazují displacivní charakter. Rozdíly jsou v pozicích nukleace. Intragranulární AF vzniká na nekovových částicích, vykazuje propletené desky (laťky), což vede ke zjemnění mikrostruktury. Bainit je tvořen intergranulárně. Fraktální analýzy byly provedeny na lomových plochách zkoušek vrubové houževnatosti realizované při -60°C. V případě AF jsou stanovené hodnoty fraktální dimenze vyšší (větší podíl tvárných hřebenů) než v mikrostruktuře s B. Rozdíl fraktálních dimenzí ve tvárném lomu (v blízkosti čela vrubu) je malý.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record