Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorBabiš, Ivoen
dc.date.accessioned2011-02-07T08:48:26Z
dc.date.available2011-02-07T08:48:26Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84082
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractZadané téma diplomové práce – školící středisko, bylo zpracováno podle současných trendů moderní výstavby. Pro daný objekt byly použity jak nejnovější, tak i osvědčené materiály a pracovní postupy tak, aby objekt splňoval náročná kritéria z hlediska potřeb uživatelů. Taktéž z hlediska provádění stavby je objekt koncipován jednoduše a přitom účelně, aby se předešlo zbytečným chybám plynoucím z náročných technologických postupů. Proto byl pro objekt použit ucelený systém zdiva a stropů tak, aby byl objekt prováděn jako stavebnice typizovaných prvků s využitím co nejmenšího počtu pracovníků přímo na staveništi. Z hlediska dispozičního je objekt navržen pro provoz společnosti zabývající se pořádáním krátkodobých školení, seminářů a kurzů. V 1.NP je umístěn vstup s recepcí, kanceláře, učebny, hygienické zařízení, technická místnost, v 2.NP jsou umístěny kanceláře, učebny, hygienické zařízení, v 3.NP jsou taktéž umístěny kanceláře, učebny, hygienické zařízení. Koncepce školícího střediska vychází z myšlenky vytvořit technologicky moderní objekt, který však koresponduje s architekturou stávající okolní zástavby z 50. let 20. století.cs
dc.description.abstractAssigned topic of Diploma project – training centre, was done according to the latest trend sof modern constuctions. To achieve demanding standards expected by users were used the newest but as well traditional experienced materials and methods. The object is designed simply and effectively in the same time, to avoid mistakes caused by too difficult technological procedures. For this reason was used intergrated system of walls and ceilings the way which allows to make the object as a construction of standardizationed features with using the smallest amount of workers at the workplace. As for disposition, the building is designed for running of a enterprise organising short-time trainings, seminars and courses. In the first floor is situated a reception, offices, hygienic facilities and technical room. In the sekond floor we can find offices as well, than classrooms and hygienic facilities. And in the third floor there are offices, classrooms and hygienic facilities. The concept of training centre comes from the idea of creating technological modern object, which in the same time fit to the surrounded architecture coming from the 50ies in the previous century.en
dc.format104 l. : il. + 3 sl. příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent823180 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectškolící střediskocs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectkoncepcecs
dc.subjectenergetický auditcs
dc.subjectteplocs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectkonstrukce budovycs
dc.subjectzáklady budovycs
dc.subjectzdivo budovycs
dc.subjectstropcs
dc.subjectstřechacs
dc.subjectthe training center houseen
dc.subjectobjecten
dc.subjectconcepten
dc.subjectenergy auditen
dc.subjectheaten
dc.subjectheatingen
dc.subjectbuilding constructionen
dc.subjectbuilding foundationsen
dc.subjectmasonry buildingsen
dc.subjectceilingen
dc.subjectroofen
dc.titleŠkolící střediskocs
dc.title.alternativeThe Training Center Houseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101923cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2011-01-13en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisBAB120_FAST_N3607_3607T040_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam