Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKuchtová, Reginaen
dc.contributor.authorŠiroký, Michalen
dc.date.accessioned2011-02-07T08:48:37Z
dc.date.available2011-02-07T08:48:37Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84085
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractCílem práce je vytvořit investiční záměr přestavby areálu Junák v Bruntále. To zahrnuje předběžný výpočet nákladů spojených s rekonstrukcí a zhodnocení výhodnosti a nutnosti této investice. Součástí je i návrh vnitřní dispozice objektu, včetně bouracích prací, tak aby lépe vyhovoval současnému způsobu užívání stavby, včetně odůvodnění tohoto návrhu. Dále se práce zabývá výběrem vhodného zateplovacího systému pro obvodový plášť a střešní konstrukci. Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na 1 056 000 Kč. Návratnost investice je asi 13 let. Pro zvýšení příjmů je část objektu provozně oddělena a vyčleněna pro účely pronájmu například pro kancelářskou činnost. Počet stran: 42cs
dc.description.abstractThe goal is to create an investment plan in the redevelopment area Scout Bruntál. It includes a preliminary calculation of costs associated with reconstruction and evaluation of benefits and the need for this investment. It also includes an internal layout of the building, including demolition works, so that better suit the current method of use of buildings, including the rationale behind the proposal. The thesis deals with the selection of a suitable thermal insulation system for the external cladding and roof construction. Total construction costs are estimated at 1.056 million CZK. The payback period is about 13 years. To increase the revenue of the facility operationally separated and set aside for purposes such as rent for office work.en
dc.format42 l. : il. + 18 příl.cs
dc.format.extent6462336 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvnitřní dispozicecs
dc.subjectzateplovací systémcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectpronájemcs
dc.subjectBruntálcs
dc.subjectcosten
dc.subjectbudgeten
dc.subjectrevenueen
dc.subjectthermal insulation systemen
dc.subjectinternal layouten
dc.subjectBruntalen
dc.subjectrentalen
dc.titleInvestiční záměr přestavby areálu Junák v Bruntálecs
dc.title.alternativeInvestment goal of redevelopment of "Junak" area in Bruntalen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100099cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.contributor.refereeToflová, Blankaen
dc.date.accepted2011-01-12en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSIR043_FAST_N3607_3607T013_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam