Posouzení možnosti zásahu v akumulační zóně sesuvu Jasénka - modlitebna

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84105

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lahuta, Hynek en
dc.contributor.author Nosková, Michaela en
dc.date.accessioned 2011-02-07T08:49:51Z
dc.date.available 2011-02-07T08:49:51Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84105
dc.description Import 07/02/2011 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá posouzením možnosti zásahu v akumulační zóně sesuvu Jasénka – modlitebna. Je zde uveden popis řešené lokality, její současný stav a rovněž jsou zde uvedeny výsledky geotechnických a geologických průzkumných prací, které byly provedeny v dané lokalitě včetně již realizovaných sanačních opatření. Na základě těchto podkladů byly následně vytvořeny geometrické modely svahu a na nich byl řešen vliv hladiny podzemní vody a případných dalších sanačních opatření na celkový stupeň stability svahu. Je zde uvedena interpretace a vyhodnocení dosažených výsledků a rovněž i ekonomické zhodnocení možných sanačních opatření. cs
dc.description.abstract The diploma thesis deals with a possibility of remediation works at the Jasénka – oratory landslide accumulation area. There is stated the description of the solved locality, together with a present state and also with the results of geotechnical and geological researches including remedy measures realized in this locality up to date, in the thesis. Based on the data mentioned above geometrical slope models were made as the first step and the influence of groundwater conditions and possible other remedy measures to the slope stability grade was solved there as the second step of the calculation. There is presented the interpretation and review of obtained results together with the economical evaluation of feasible remedy measures, in the thesis. en
dc.format 71, [29] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 8385685 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject sesuv sanační opatření model svah stupeň stability cs
dc.subject slip remedy measures model slope stability grade en
dc.title Posouzení možnosti zásahu v akumulační zóně sesuvu Jasénka - modlitebna cs
dc.title.alternative Safety Works of the Possibility of Landslides in Accumulation Area Jasénka - Oratory en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100016 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.contributor.referee Ryšávka, Jaroslv en
dc.date.accepted 2011-01-13 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství en
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geotechnika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis NOS041_FAST_N3607_3607T035_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NOS041_FAST_N3607_3607T035_2010.pdf 7.997Mb PDF View/Open
NOS041_FAST_N3607_3607T035_2010_zadani.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open
NOS041_FAST_N3607_3607T035_2010_priloha.doc 2.551Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics