Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLahuta, Hyneken
dc.contributor.authorNosková, Michaelaen
dc.date.accessioned2011-02-07T08:49:51Z
dc.date.available2011-02-07T08:49:51Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84105
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením možnosti zásahu v akumulační zóně sesuvu Jasénka – modlitebna. Je zde uveden popis řešené lokality, její současný stav a rovněž jsou zde uvedeny výsledky geotechnických a geologických průzkumných prací, které byly provedeny v dané lokalitě včetně již realizovaných sanačních opatření. Na základě těchto podkladů byly následně vytvořeny geometrické modely svahu a na nich byl řešen vliv hladiny podzemní vody a případných dalších sanačních opatření na celkový stupeň stability svahu. Je zde uvedena interpretace a vyhodnocení dosažených výsledků a rovněž i ekonomické zhodnocení možných sanačních opatření.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a possibility of remediation works at the Jasénka – oratory landslide accumulation area. There is stated the description of the solved locality, together with a present state and also with the results of geotechnical and geological researches including remedy measures realized in this locality up to date, in the thesis. Based on the data mentioned above geometrical slope models were made as the first step and the influence of groundwater conditions and possible other remedy measures to the slope stability grade was solved there as the second step of the calculation. There is presented the interpretation and review of obtained results together with the economical evaluation of feasible remedy measures, in the thesis.en
dc.format71, [29] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent8385685 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsesuv sanační opatření model svah stupeň stabilitycs
dc.subjectslip remedy measures model slope stability gradeen
dc.titlePosouzení možnosti zásahu v akumulační zóně sesuvu Jasénka - modlitebnacs
dc.title.alternativeSafety Works of the Possibility of Landslides in Accumulation Area Jasénka - Oratoryen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100016cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.contributor.refereeRyšávka, Jaroslven
dc.date.accepted2011-01-13en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelstvíen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeotechnikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisNOS041_FAST_N3607_3607T035_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam