Application of incidence matrix in conditional composition of levelling nets

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84228

Show simple item record


dc.contributor.author Mudra, Michal
dc.date.accessioned 2011-02-10T09:06:59Z
dc.date.available 2011-02-10T09:06:59Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2007, vol. 53, no. 2, p. 16-25 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84228
dc.description.abstract The main part of this article is devoted to a modified method for calculating levelling nets based on nullifying conditional equations. This modified method consists in ordering the measured data in the so-called incidence matrix, and the main acceleration of the computation process is achieved by an automated set-up of conditional equations and subsequent calculations. A part of this article comprises a comparison of this modified method with a method where conditional equations are set up in a standard way. en
dc.format.extent 373817 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2007/LIII-2007-2-16-25.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject least square method en
dc.subject levelling net en
dc.subject incidence matrix en
dc.title Application of incidence matrix in conditional composition of levelling nets en
dc.title.alternative Použití matice sousednosti při podmínkovém vyrovnání nivelační sítě en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Hlavní část článku je věnována modifikaci výpočtu nivelační sítě anulováním podmínkových rovnic. Tato modifikace spočívá v seřazení měřených dat do tzv. matice sousednosti, hlavní zrychlení výpočetního procesu pak spočívá v automatizovaném sestavení podmínkových rovnic a následných výpočtů. Součástí článku je porovnání této modifikované metody se způsobem, kdy jsou podmínkové rovnice sestavovány běžným postupem. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2007-53-2-16-mudra.pdf 365.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics