Opportunities for water treatment sludge re-use

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84231

Show simple item record


dc.contributor.author Kyncl, Miroslav
dc.date.accessioned 2011-02-11T05:50:13Z
dc.date.available 2011-02-11T05:50:13Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 1, p. 11-22. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84231
dc.description.abstract This paper deals with the sludge that is produced within the treatment of water and production of drinking water. When alumina and iron coagulants are used for coagulation and clarification of surface water, mainly alumina and iron sludge are produced. This paper describes possible alumina recovery in the water treatment procedure and re-use of sludge for treatment of municipal wastewater. The sludge can be also used for production of cement. All those actions decrease the quantity of wastes and contribute to environmental protection. The waste sludge can be also used as secondary raw materials. en
dc.format.extent 243246 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-1-11-22.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject wastewater treatment sludge en
dc.subject alumina recovery en
dc.subject aluminic coagulant en
dc.subject flotation en
dc.title Opportunities for water treatment sludge re-use en
dc.title.alternative Možnosti využití odpadních vodárenských kalů en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Tento příspěvek se zabývá kaly, které vznikají v procesu úpravy vody na vodu pitnou. Jde zejména o hlinité a železité vodárenské kaly vzniklé při úpravě povrchových vod koagulací a čiřením za použití železitých a hlinitých koagulantů. Jsou uváděny možnosti využití hliníku zpět v procesu úpravy vody, využití kalů při čištění městských odpadních vod. Využití kalů při výrobě cementu. Důvodem pro takové postupy je snižování objemu odpadu, a tím ochrana životního prostředí. Dále pak využití odpadních kalů jako druhotné suroviny. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2008-54-1-11-kyncl.pdf 237.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics