Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorKyncl, Miroslav
dc.date.accessioned2011-02-11T05:50:13Z
dc.date.available2011-02-11T05:50:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 1, p. 11-22.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84231
dc.description.abstractThis paper deals with the sludge that is produced within the treatment of water and production of drinking water. When alumina and iron coagulants are used for coagulation and clarification of surface water, mainly alumina and iron sludge are produced. This paper describes possible alumina recovery in the water treatment procedure and re-use of sludge for treatment of municipal wastewater. The sludge can be also used for production of cement. All those actions decrease the quantity of wastes and contribute to environmental protection. The waste sludge can be also used as secondary raw materials.en
dc.format.extent243246 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-1-11-22.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectwastewater treatment sludgeen
dc.subjectalumina recoveryen
dc.subjectaluminic coagulanten
dc.subjectflotationen
dc.titleOpportunities for water treatment sludge re-useen
dc.title.alternativeMožnosti využití odpadních vodárenských kalůen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enTento příspěvek se zabývá kaly, které vznikají v procesu úpravy vody na vodu pitnou. Jde zejména o hlinité a železité vodárenské kaly vzniklé při úpravě povrchových vod koagulací a čiřením za použití železitých a hlinitých koagulantů. Jsou uváděny možnosti využití hliníku zpět v procesu úpravy vody, využití kalů při čištění městských odpadních vod. Využití kalů při výrobě cementu. Důvodem pro takové postupy je snižování objemu odpadu, a tím ochrana životního prostředí. Dále pak využití odpadních kalů jako druhotné suroviny.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2008, vol. 54 [20]
  • OpenAIRE [2300]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam