Show simple item record

dc.contributor.authorVrbová, Magda
dc.date.accessioned2011-02-11T06:39:46Z
dc.date.available2011-02-11T06:39:46Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 2, p. 15-25 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84238
dc.description.abstractProtection of building objects regarding a possible gas escape from closed mine excavations to the surface is a problem we can see in OKR very often. To prevent successfully gas emission it is necessary to specify a methodical procedure of this risk solution. Implementing such procedure is increasingly needful especially considering reducing mining in OKR and thus uncontrolled gas emission from these areas. At first, we need to determine the value of residual gases emission. According to this value we then determine the manner of enclosure. Two possibilities are introduced in the paper. We can use either the way, in which the gas will be taking away from settlement by means of boreholes or better by methane drainage pipeline. The better possibility is leaving the drainage pipeline in the shaft before filling, through which we can take away the residual coal gas capacity.en
dc.format.extent512299 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-2-15-25.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectuzavřený důlen
dc.subjectabandoned mineen
dc.subjectvýstup plynuen
dc.subjectgas emissionen
dc.subjectplynodajnosten
dc.subjectcoal gas capacityen
dc.titleModelling of gas communications with application to abandoned Ida Mine in Ostrava-Karvina Coalfielden
dc.title.alternativeModelování plynových komunikací s aplikací na uzavřený důl Ida v ostravsko-karvinském revíruen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enOchrana stavebních objektů vzhledem k možnému výstupu metanu z uzavřených důlních děl je problém, se kterým se lze v ostravsko-karvinském revíru setkat velmi často. Aby boj s metanem vystupujícím na povrch mohl být úspěšný, je třeba stanovit metodický postup řešení tohoto rizika. Nutnost stanovování této metodiky se stává více a více potřebná, především vzhledem k utlumující těžbě v OKR a tím i k nekontrolovatelnému výstupu metanu z těchto prostor. Nejprve musíme určit množství výstupu metanu. V souladu s výší emise určíme způsob uzavření. Tento příspěvek předkládá dvě možnosti. Jednou z nich je způsob, kdy můžeme vystupující metan čerpat vrty nebo lépe plynovým potrubím. Vhodnějším způsobem se jeví možnost ponechání degazačního potrubí před samotným zásypem jámy, kterým lze odvádět zbytkovou plynodajnost.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2008, vol. 54 [20]
  • OpenAIRE [2723]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record