About asymmetry of a hypersound shock wave

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84263

Show simple item record


dc.contributor.author Shkumatov, Alexander
dc.contributor.author Moroz, Oleg
dc.contributor.author Kendjukh, Sergey
dc.date.accessioned 2011-02-11T12:35:20Z
dc.date.available 2011-02-11T12:35:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 2, p. 39-42 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84263
dc.description.abstract The analysis of basic approaches on improving of rock blasting is made. The components of an explosive impulse are described. The result is that the technique of laboratory researches of the blast-hole refractor effects on the radial impulse of explosion. The estimation of experiments’ results is done. The results of industrial applications on Ukrainian mines are given. The future directions are planed. en
dc.format.extent 364512 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2009/LV-2009-2-39-42.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject explosive impulse en
dc.subject blast-hole charge en
dc.subject refractor en
dc.subject redistribution en
dc.subject industrial application en
dc.title About asymmetry of a hypersound shock wave en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Je provedena analýza základních přístupů ke zlepšení rozpojování hornin. Jsou popsány složky rázu exploze. Výsledkem je, že metoda laboratorních výzkumů refraktoru pro vývrt pro nálož má vliv na radiální ráz. Je proveden odhad výsledků experimentu. Jsou uvedeny výsledky průmyslové aplikace na dolech na Ukrajině. Jsou navrženy budoucí směry. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2009-55-2-39-shkumatov.pdf 355.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics