Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování exploze nebezpečných látek 

    Jelínková, Petra; Bernatík, Aleš; Sucharda, Oldřich (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2009, roč. 9, č. 1, s. 167-172 : il.)