Now showing items 1-1 of 1

  • Požární odolnost dřevěných konstrukcí 

    Vavrušová, Kristýna; Lokaj, Antonín (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2009, roč. 9, č. 1, s. 25-30 : il.)