Show simple item record

dc.contributor.authorMikendová, Barbora
dc.contributor.authorThomas, Jan
dc.contributor.authorDaněk, Tomáš
dc.date.accessioned2011-02-22T07:27:25Z
dc.date.available2011-02-22T07:27:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 4, p. 22-31 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84307
dc.description.abstractThis study investigates sorptive properties of three different types of fly ash and one fly ash type treated with a 1M, 3M, and 6M solution of NaOH to remove phosphates from water. In addition, this work examines possibilities of using the Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence (WD XRF) spectrometry method for the analysis of phosphorus in liquid samples. The WD XRF method was compared with the standard spectrophotometric method (molybdate method). The results showed that the fly ash containing the highest initial CaO concentration sorbed the greatest amount of phosphorus. The treatment of fly ash with NaOH solutions did not significantly enhanced the sorption capacity of fly ash. The determination of P in fly ash indicated a good correlation between both methods, thus validated the application of XRF for the analysis of P in water.en
dc.format.extent506643 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-4-22-31.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectphosphorusen
dc.subjectfly ashen
dc.subjectmodificationen
dc.subjectXRFen
dc.subjectstandard spectrophotometric methoden
dc.titlePhosphorus removal from water using fly ash and modificated fly ash - comparison of X-Ray fluorescence spectrometry and standard spectrophotometric methodsen
dc.title.alternativeOdstraňování fosforu z vod pomocí popílků a modifikovaných popílků - srovnání rentgenfluorescenční spektrometrie a standardní spektrofotometrické metodyen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enTato práce zkoumá sorpční vlastnosti tří různých druhů popílků a jednoho popílku modifikovaného 1M, 3M a 6M roztokem NaOH pro odstraňování fosforu z vod. Tato práce navíc ověřuje možnosti využití rychlých nekonvenčních analýz, konkrétně metody vlnově disperzní rentgenfluorescenční spektrometrie (WD XRF) pro analýzu fosforu v kapalných vzorcích. Analýza kapalných vzorků byla pro srovnání prováděna i tradiční spektrofotometrií (molybdenanová metoda). Výsledky experimentu ukázaly, že největší množství fosforu bylo odstraněno použitím popílku s největším obsahem CaO. Modifikace popílku roztokem NaOH výrazně nezlepšila sorpční vlastnosti popílku. Stanovení obsahu fosforu v kapalných vzorcích ukázalo srovnatelné výsledky za použití obou metod a tím byla ověřena možnost použití XRF spektrometrie pro analýzu fosforu ve vodách.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2010, vol. 56 [29]
  • OpenAIRE [2748]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record