Flooding of the Schlema-Alberoda uranium mines : aspects of the prognosis regarding the uranium concentration in flood waters

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84319

Show simple item record


dc.contributor.author Meyer, Jürgen
dc.contributor.author Jenk, Ulf
dc.date.accessioned 2011-02-23T06:48:46Z
dc.date.available 2011-02-23T06:48:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 3-special, p. 27-31. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84319
dc.description.abstract The main points of interest of this paper are several uranium mines in Western Saxony which have been flooded or are in a flooded state. Particularly significant are the large Schlema-Alberoda uranium mine in the vicinity of the city of Aue, and the small Pöhla mine on the border with the Czech Republic. Both mines are in the final stage of remediation by WISMUT GmbH. Uranium is the only main pollutant that is emitted by WISMUT GmbH into the Zwickauer Mulde River. The main sources are the Schlema-Alberoda mine and the largest mining waste rock pile at the development site. WISMUT was thus prompted by the authorities to erect and operate a special water treatment facility for the seepage water from the aforementioned largest waste rock pile in order to remove uranium. The maximum level of residual uranium concentration tolerated in flood water and seepage water is currently 0.5 mg/l, for which the relevant authorities are considering an appropriate reduction. All these facts underline the importance of uranium in the remediation of the Schlema-Alberoda mining area. en
dc.format.extent 202749 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-3-27-31.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject mine waters en
dc.subject flooded mines en
dc.subject uranium concentration en
dc.title Flooding of the Schlema-Alberoda uranium mines : aspects of the prognosis regarding the uranium concentration in flood waters en
dc.title.alternative Zatápění uranových dolů Schlema-Alberoda : prognózy vývoje koncentrace uranu v zátopových vodách en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Uranový důl Schlema–Alberoda se nacházel v rozsáhlé těžební oblasti podkrušnohorských pánví v údolí řeky Zwickauer Mulde, SSZ od města Aue a je společně s hlušinovým odvalem hlavním zdrojem uranu ve vypouštěných vodách. Společnost WISMUT GmbH zde provádí od roku 1990 komplexní sanační a likvidační práce uzavřeného dolu. V rámci realizace Evropské směrnice byla společnost WISMUT vyzvána vybudovat čistírnu průsakových vod z odvalu za účelem odstranění uranu v těchto vodách, jehož koncentrace dosahovala až 8 mg/l. V současné době je maximální koncentrace uranu ve vypouštěných vodách z ložiska a průsakových vod z odvalu na hodnotě 0,5 mg/l. Všechny tyto skutečnosti podtrhují význam sanace ložiska Schlema – Alberoda. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2010-56-3spec-27-meyer.pdf 197.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics