Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠtverková, Hanacs
dc.contributor.authorJanečková, Denisacs
dc.date.accessioned2011-06-30T06:51:52Z
dc.date.available2011-06-30T06:51:52Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84665
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je analýza a zhodnocení organizační architektury malého podniku. Cílem práce se stal návrh optimální organizační architektury pro vybraný podnikatelský subjekt a posouzení jejího vlivu na konkurenceschopnost společnosti. Teoretická část práce obsahuje problematiku zaměřenou na organizování podniku a organizační architekturu. Jsou zde uvedeny typy jednotlivých organizačních struktur, faktory ovlivňující organizační struktury, definice a význam malého a středního podnikání a konkurenceschopnosti. V neposlední řadě jsou zde zachyceny metody předcházející výběru vhodné organizační struktury. V aplikační části je provedena analýza součastného stavu zkoumaného podnikatelského subjektu, hledání a navržení moderní organizační architektury a posouzení jejího vlivu na konkurenceschopnost podniku. Objektem zkoumání se stal malý podnik Ha-vel family, s.r.o. zabývající se poskytováním komplexních služeb v široké oblasti informačních technologií.cs
dc.description.abstractThe subject of the thesis is an analysis and evaluation of the organisational architecture of a small-scale enterprise. The aim of the thesis is to propose the optimum organisational structure of the chosen entrepreneurial subject and examine its effect on competitive advantage of the enterprise. Theoretical part focuses on the issue of enterprise organisation and organisational architecture. It offers types of particular organisational structures, factors effecting organisational structures, definitions and importance of small-scale and middle-scale business and competitive advantage. Last but not least, the thesis describes methods used before the selection of an appropriate organisational structure. The application part presents the analysis on the current situation of a surveyed entrepreneurial subject, search and proposition of modern organisational architecture and assessment of its effect on competitive advantage of the enterprise. Object of the research was a small-scale enterprise Ha-vel family, s.r.o. which offers complex services in the field of information technology.en
dc.format.extent1354592 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOrganizovánícs
dc.subjectorganizační architekturacs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjectorganizační kulturacs
dc.subjectmoderní organizační architekturacs
dc.subjectmalé a střední podnikycs
dc.subjectkonkurenceschopnost.cs
dc.subjectOrganizationen
dc.subjectorganizational architectureen
dc.subjectorganizational structureen
dc.subjectorganizational cultureen
dc.subjectmodern organizational architectureen
dc.subjectsmall and middle-scale enterprisesen
dc.subjectcompetitiveness.en
dc.titlePosouzení vlivu organizační architektury na konkurenceschopnost malého podnikucs
dc.title.alternativeAssessment of the Impact of Organization Architecture on Competitive Advantage of Small-scale Entrepriseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFerfecká, Michaelacs
dc.date.accepted2011-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisJAW020_EKF_N6208_6208T020_00_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam