Posouzení vlivu organizační architektury na konkurenceschopnost malého podniku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84665

Show simple item record


dc.contributor.advisor Štverková, Hana cs
dc.contributor.author Janečková, Denisa cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T06:51:52Z
dc.date.available 2011-06-30T06:51:52Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84665
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je analýza a zhodnocení organizační architektury malého podniku. Cílem práce se stal návrh optimální organizační architektury pro vybraný podnikatelský subjekt a posouzení jejího vlivu na konkurenceschopnost společnosti. Teoretická část práce obsahuje problematiku zaměřenou na organizování podniku a organizační architekturu. Jsou zde uvedeny typy jednotlivých organizačních struktur, faktory ovlivňující organizační struktury, definice a význam malého a středního podnikání a konkurenceschopnosti. V neposlední řadě jsou zde zachyceny metody předcházející výběru vhodné organizační struktury. V aplikační části je provedena analýza součastného stavu zkoumaného podnikatelského subjektu, hledání a navržení moderní organizační architektury a posouzení jejího vlivu na konkurenceschopnost podniku. Objektem zkoumání se stal malý podnik Ha-vel family, s.r.o. zabývající se poskytováním komplexních služeb v široké oblasti informačních technologií. cs
dc.description.abstract The subject of the thesis is an analysis and evaluation of the organisational architecture of a small-scale enterprise. The aim of the thesis is to propose the optimum organisational structure of the chosen entrepreneurial subject and examine its effect on competitive advantage of the enterprise. Theoretical part focuses on the issue of enterprise organisation and organisational architecture. It offers types of particular organisational structures, factors effecting organisational structures, definitions and importance of small-scale and middle-scale business and competitive advantage. Last but not least, the thesis describes methods used before the selection of an appropriate organisational structure. The application part presents the analysis on the current situation of a surveyed entrepreneurial subject, search and proposition of modern organisational architecture and assessment of its effect on competitive advantage of the enterprise. Object of the research was a small-scale enterprise Ha-vel family, s.r.o. which offers complex services in the field of information technology. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1354592 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Organizování cs
dc.subject organizační architektura cs
dc.subject organizační struktura cs
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject moderní organizační architektura cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject konkurenceschopnost. cs
dc.subject Organization en
dc.subject organizational architecture en
dc.subject organizational structure en
dc.subject organizational culture en
dc.subject modern organizational architecture en
dc.subject small and middle-scale enterprises en
dc.subject competitiveness. en
dc.title Posouzení vlivu organizační architektury na konkurenceschopnost malého podniku cs
dc.title.alternative Assessment of the Impact of Organization Architecture on Competitive Advantage of Small-scale Entreprise en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Ferfecká, Michaela cs
dc.date.accepted 2011-05-26 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 152 - Katedra podnikohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika podniku cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis JAW020_EKF_N6208_6208T020_00_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JAW020_EKF_N6208_6208T020_00_2011.pdf 1.291Mb PDF View/Open
JAW020_EKF_N6208_6208T020_00_2011_zadani.pdf 572.0Kb PDF View/Open
JAW020_EKF_N6208_6208T020_00_2011_priloha.pdf 1.728Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics