Implementace metody Balanced Scorecard

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/85001

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mikušová, Marie cs
dc.contributor.author Běhalová, Hana cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T08:21:37Z
dc.date.available 2011-06-30T08:21:37Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/85001
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je implementace metody Balanced Scorecard. Pro účely své práce jsem si vybrala společnost ARG s.r.o., která se zabývá prodejem a servisem vozů značky Peugeot. Cílem mé diplomové práce bylo implementovat nový systém měření podnikové výkonnosti ve firmě ARG s.r.o. pomocí metody Balanced Scorecard. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje teoretické postupy čerpané z odborné literatury. Druhá část zahrnuje charakteristiku společnosti ARG s.r.o.. Ve třetí části jsem popsala jednotlivé perspektivy BSC a provedla finanční analýzu. Na základě informací zjištěných z jednotlivých analýz jsem odvodila strategické cíle společnosti ARG s.r.o., stanovila měřítka a cílové hodnoty měřítek a navrhla strategické akce potřebné k dosažení jednotlivých strategických cílů. cs
dc.description.abstract The theme of this thesis is Balanced Scorecard Method Implementation. I have chosen a company ARG s.r.o. that sells and services cars Peugeot. The main point was to propose a new system of measuring corporate performance using Balanced Scorecard. The thesis consists of three parts. The first part includes theoretical progress borrowed from specialized literature. The second part includes a description of company ARG s.r.o.. In the third part I have depicted each perspectives of the BSC of the company and a financial analysis. On the basic of these analyses I defined objectives of the company ARG s.r.o. and their indicators. Then I depicted values of indicators and recommended strategic actions which are necessary to achieve strategic objectives. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1903453 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject metoda BSC cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject interní podnikové procesy cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject BSC method en
dc.subject financial analysis en
dc.subject customers en
dc.subject internal business processes en
dc.subject employees en
dc.title Implementace metody Balanced Scorecard cs
dc.title.alternative Balanced Scorecard Method Implementation en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Juřica, Lukáš cs
dc.date.accepted 2011-05-23 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis BEH017_EKF_N6208_6208T037_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BEH017_EKF_N6208_6208T037_2011.pdf 1.815Mb PDF View/Open
BEH017_EKF_N6208_6208T037_2011_zadani.pdf 443.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics