Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMikušová, Mariecs
dc.contributor.authorBěhalová, Hanacs
dc.date.accessioned2011-06-30T08:21:37Z
dc.date.available2011-06-30T08:21:37Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85001
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je implementace metody Balanced Scorecard. Pro účely své práce jsem si vybrala společnost ARG s.r.o., která se zabývá prodejem a servisem vozů značky Peugeot. Cílem mé diplomové práce bylo implementovat nový systém měření podnikové výkonnosti ve firmě ARG s.r.o. pomocí metody Balanced Scorecard. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje teoretické postupy čerpané z odborné literatury. Druhá část zahrnuje charakteristiku společnosti ARG s.r.o.. Ve třetí části jsem popsala jednotlivé perspektivy BSC a provedla finanční analýzu. Na základě informací zjištěných z jednotlivých analýz jsem odvodila strategické cíle společnosti ARG s.r.o., stanovila měřítka a cílové hodnoty měřítek a navrhla strategické akce potřebné k dosažení jednotlivých strategických cílů.cs
dc.description.abstractThe theme of this thesis is Balanced Scorecard Method Implementation. I have chosen a company ARG s.r.o. that sells and services cars Peugeot. The main point was to propose a new system of measuring corporate performance using Balanced Scorecard. The thesis consists of three parts. The first part includes theoretical progress borrowed from specialized literature. The second part includes a description of company ARG s.r.o.. In the third part I have depicted each perspectives of the BSC of the company and a financial analysis. On the basic of these analyses I defined objectives of the company ARG s.r.o. and their indicators. Then I depicted values of indicators and recommended strategic actions which are necessary to achieve strategic objectives.en
dc.format.extent1903453 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmetoda BSCcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectzákaznícics
dc.subjectinterní podnikové procesycs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectBSC methoden
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectcustomersen
dc.subjectinternal business processesen
dc.subjectemployeesen
dc.titleImplementace metody Balanced Scorecardcs
dc.title.alternativeBalanced Scorecard Method Implementationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJuřica, Lukášcs
dc.date.accepted2011-05-23cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBEH017_EKF_N6208_6208T037_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam