Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKozel, Romancs
dc.contributor.authorVyvialová, Hanacs
dc.date.accessioned2011-06-30T12:52:56Z
dc.date.available2011-06-30T12:52:56Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85536
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractVe své bakalářské práci jsem se zabývala marketingovým mixem střední školy. Cílem bylo zhodnocení nástrojů marketingového mixu dané školy a na základě provedené analýzy navrhnout případné změny, které by škole zajistily ještě větší spokojenost veškerým zákazníkům a posílily také její celkovou pozici na trhu vzdělávání. Práce se skládá z části teoretické, ve které jsem se zaměřila na teoretická východiska marketingu škol a charakteristiku prostředí dané školy. V praktické části jsem pomocí dotazování provedla výzkum. Díky němu jsem pak mohla situaci zanalyzovat a vytvořit návrhy a doporučení.cs
dc.description.abstractIn this thesis I worked at marketing mix of high school. The main aim was evaluate a component part of marketing mix of school and on the basis of this analyse suggest some changes to higher satisfaction of all customers of school and to improve the posission on the market of school education. The thesis consist of a theoretical part when I devoted on theoretical starting points and characteristics of school background of this school. In the practical part I realised marketing research. Thanks to this I could analysed the situation of the school and made proposals and recommendations.en
dc.format.extent1766787 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmarketingový mix, marketing školy, konzervatoř, služby, dotazníkcs
dc.subjectmarketing mix, school marketing, academy of music, services, services, questionnaireen
dc.titleAnalýza marketingového mixu střední školycs
dc.title.alternativeThe Analysis of Marketing Mix at the Secondary Schoolen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSobková, Luciecs
dc.date.accepted2011-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVYV037_EKF_B6208_6208R062_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam