Analýza marketingového mixu střední školy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/85536

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kozel, Roman cs
dc.contributor.author Vyvialová, Hana cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T12:52:56Z
dc.date.available 2011-06-30T12:52:56Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/85536
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabývala marketingovým mixem střední školy. Cílem bylo zhodnocení nástrojů marketingového mixu dané školy a na základě provedené analýzy navrhnout případné změny, které by škole zajistily ještě větší spokojenost veškerým zákazníkům a posílily také její celkovou pozici na trhu vzdělávání. Práce se skládá z části teoretické, ve které jsem se zaměřila na teoretická východiska marketingu škol a charakteristiku prostředí dané školy. V praktické části jsem pomocí dotazování provedla výzkum. Díky němu jsem pak mohla situaci zanalyzovat a vytvořit návrhy a doporučení. cs
dc.description.abstract In this thesis I worked at marketing mix of high school. The main aim was evaluate a component part of marketing mix of school and on the basis of this analyse suggest some changes to higher satisfaction of all customers of school and to improve the posission on the market of school education. The thesis consist of a theoretical part when I devoted on theoretical starting points and characteristics of school background of this school. In the practical part I realised marketing research. Thanks to this I could analysed the situation of the school and made proposals and recommendations. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1766787 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject marketingový mix, marketing školy, konzervatoř, služby, dotazník cs
dc.subject marketing mix, school marketing, academy of music, services, services, questionnaire en
dc.title Analýza marketingového mixu střední školy cs
dc.title.alternative The Analysis of Marketing Mix at the Secondary School en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Sobková, Lucie cs
dc.date.accepted 2011-06-06 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 116 - Katedra marketingu a obchodu cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Marketing a obchod cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis VYV037_EKF_B6208_6208R062_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VYV037_EKF_B6208_6208R062_2011.pdf 1.684Mb PDF View/Open
VYV037_EKF_B6208_6208R062_2011_zadani.pdf 500.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics