Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČopíková, Andreacs
dc.contributor.authorŠabatová, Romanacs
dc.date.accessioned2011-06-30T13:32:25Z
dc.date.available2011-06-30T13:32:25Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85614
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo prostřednictvím ředitele společnosti G3 s.r.o., analyzovat problematiku získávání a výběru pracovníků. Zjistit jeho silné a slabé stránky. Pomocí metody dotazníkového šetření získat obraz o této problematice a na základě toho doporučit návrhy ke zlepšení celého procesu získávání a výběru pracovníků ve společnosti G3 s.r.o. Bakalářskou práci tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část vychází z odborné literatury a praktická část analyzuje proces získávání a výběru pracovníků ve společnosti G3 s.r.o. Na základě analýzy dotazníkového šetření, jsem se pokusila navrhnout a doporučit kroky, které by měli vést ke zlepšení a zefektivnění procesu získávání a výběru pracovníků v G3 s.r.o. Mé návrhy a doporučení se týkaly vypisování nabídky práce, spolupráce se vzdělávacími institucemi, výběrového řízení a představování pracovního místa u výběrového řízení. Myslím si, že cíl mé bakalářské práce byl naplněn.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis was, through the Director of the company G3 Ltd., to analyze the problems of the recruitment and selection of workers. Investigate its strengths and weaknesses. The using a questionnaire survey helped to obtain a picture of this issue and on this basis of that were recommend proposals to improve the whole process of the recruitment and selection of workers at the company G3 Ltd. This thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is based on the literature and the practical part analyze the process of the recruitment and selection of workers at the company G3 Ltd. Based on analysis of survey, I tried to propose and recommend steps that should lead to improving and streamlining the process of the recruitment and selection of workers in the company G3 Ltd. My suggestions and recommendations related to listing Jobs, co-operation with educational institutions and introducing a competition in the job selection process. I think that the goal of my work has been completed.en
dc.format.extent1873998 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzískávání pracovníkůcs
dc.subjectvýběr pracovníkůcs
dc.subjectvýběrový rozhovorcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjecttestycs
dc.subjectprocescs
dc.subjectřízení lidských zdrojůcs
dc.subjectrecruitment of workersen
dc.subjectselection of workersen
dc.subjectselection processen
dc.subjectquestionnaire surveyen
dc.subjecttestsen
dc.subjectprocessen
dc.subjecthuman resource managementen
dc.titleProces získávání a výběru pracovníků ve vybrané organizacics
dc.title.alternativeA Process of Employee Recruitment and Selection in a Chosen Organizationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeElišerová, Vlastacs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSAB068_EKF_B6208_6208R037_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam