Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBorovcová, Martinacs
dc.contributor.authorNeuwirthová, Evacs
dc.date.accessioned2011-06-30T13:36:29Z
dc.date.available2011-06-30T13:36:29Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85622
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je analýza vlivu vybraných faktorů na solventnost konkrétního pojistitele. Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol. První kapitolou je úvod. Ve druhé kapitole je uvedena základní charakteristika pojištění a jednotlivých pojistných kategorií, definována je solventnost pojistitele a popsány jsou metody její regulace. Třetí kapitola obsahuje popis metody měření solventnosti, založené na míře solventnosti. Následuje aplikace metody míry solventnosti na skutečných účetních údajích vybraného pojistitele. V rámci aplikace metody míry solventnosti je proveden výpočet a test solventnosti vybraného pojistitele. Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu vlivu změn vybraných faktorů na solventnost vybraného pojistitele. Pátá kapitola obsahuje závěrečné shrnutí práce.cs
dc.description.abstractThe purpose of my thesis is to analyze the influence of selected factors on the insurer´s solvency. The thesis is composed of five chapters. Chapter One contains an introduction. Chapter Two contains basic characteristics of insurance and various insurance categories, definition of the insurer´s solvency and description of the methods of its regulation. Chapter Three describes methods of measuring solvency, based on solvency margins. Further is provides an application of the solvency margin methods on the real actual accounting data of the selected insurer. The application includes calculation of solvency and the solvency test of the selected insurer. Chapter Four contains an analysis of the influence of changes of selected factors on the insurer´s solvency. Chapter Five contains final results evaluation.en
dc.format.extent4106965 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDisponibilní míra solventnostics
dc.subjectpožadovaná míra solventnostics
dc.subjectgaranční fondcs
dc.subjectneživotní pojištěnícs
dc.subjecttest solventnostics
dc.subjectAvailable solvency marginen
dc.subjectrequired solvency marginen
dc.subjectguarantee funden
dc.subjectnon-life insuraceen
dc.subjectsolvency testen
dc.titleAnalýza vlivu vybraných faktorů na solventnost pojistitelecs
dc.title.alternativeSelected factors analysis of insurer´s solvencyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePetrová, Ingridcs
dc.date.accepted2011-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisNEU106_EKF_B6202_6202R010_00_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam