Trh práce a politika zaměstnanosti ve Zlínském kraji

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/85746

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šimek, Milan cs
dc.contributor.author Juřík, Martin cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T14:39:15Z
dc.date.available 2011-06-30T14:39:15Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/85746
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je popsat trh práce a jeho aspekty, a především analyzovat situaci na trhu práce ve Zlínském kraji a také seznámit s fungováním politiky zaměstnanosti v regionu. Text nastiňuje budoucí vývoj a navrhuje opatření vedoucí k dlouhodobé pozitivní změně na trhu práce. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a teoretické poznatky, vztahující se k problematice trhu práce a politice zaměstnanosti. Praktická část se zabývá analýzou zaměstnanosti a nezaměstnanosti na trhu práce ve Zlínském kraji v letech 2009 až 2010. Praktická část popisuje uplatňovanou pasivní a aktivní politiku zaměstnanosti ve Zlínském kraji. V závěru bakalářské práce jsou navržena opatření vedoucí k pozitivní změně na trhu práce ve Zlínském kraji. cs
dc.description.abstract The aim of this work is describe employment market and its aspects, mainly to analyze the situation of employment market in region of Zlín and also to familiarize with the functioning of employment policy in the region. The text outlines future progress and suggests restrictions which would lead to a long time positive change of employment market. Bachelor´s thesis is divided in two parts. There are defined basic terms and theoretical findings referring to employment market issues in the theoretical part. The practical part is dealing with analyzing of unemployment and employment at employment market in the region of Zlín in the years 2009 and 2010. The practical part describes used passive and active policy of employment in the region of Zlín. At the close of the bachelor´s thesis are suggested precautions leading to positive change in the employment market in the region of Zlín. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1982808 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject Employment market en
dc.subject employment en
dc.subject unemployment en
dc.subject employment policy en
dc.subject Bureau of labor en
dc.subject Zlín region. en
dc.title Trh práce a politika zaměstnanosti ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Labour market and Employment Policy in the Zlín Region en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Friedlová, Barbora cs
dc.date.accepted 2011-06-02 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis JUR581_EKF_B6202_6202R027_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JUR581_EKF_B6202_6202R027_2011.pdf 1.890Mb PDF View/Open
JUR581_EKF_B6202_6202R027_2011_zadani.pdf 291.0Kb PDF View/Open
JUR581_EKF_B6202_6202R027_2011_priloha.pdf 648.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics