Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠimek, Milancs
dc.contributor.authorJuřík, Martincs
dc.date.accessioned2011-06-30T14:39:15Z
dc.date.available2011-06-30T14:39:15Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85746
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je popsat trh práce a jeho aspekty, a především analyzovat situaci na trhu práce ve Zlínském kraji a také seznámit s fungováním politiky zaměstnanosti v regionu. Text nastiňuje budoucí vývoj a navrhuje opatření vedoucí k dlouhodobé pozitivní změně na trhu práce. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a teoretické poznatky, vztahující se k problematice trhu práce a politice zaměstnanosti. Praktická část se zabývá analýzou zaměstnanosti a nezaměstnanosti na trhu práce ve Zlínském kraji v letech 2009 až 2010. Praktická část popisuje uplatňovanou pasivní a aktivní politiku zaměstnanosti ve Zlínském kraji. V závěru bakalářské práce jsou navržena opatření vedoucí k pozitivní změně na trhu práce ve Zlínském kraji.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is describe employment market and its aspects, mainly to analyze the situation of employment market in region of Zlín and also to familiarize with the functioning of employment policy in the region. The text outlines future progress and suggests restrictions which would lead to a long time positive change of employment market. Bachelor´s thesis is divided in two parts. There are defined basic terms and theoretical findings referring to employment market issues in the theoretical part. The practical part is dealing with analyzing of unemployment and employment at employment market in the region of Zlín in the years 2009 and 2010. The practical part describes used passive and active policy of employment in the region of Zlín. At the close of the bachelor´s thesis are suggested precautions leading to positive change in the employment market in the region of Zlín.en
dc.format.extent1982808 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectzaměstnanostcs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectpolitika zaměstnanostics
dc.subjectúřad prácecs
dc.subjectZlínský krajcs
dc.subjectEmployment marketen
dc.subjectemploymenten
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectemployment policyen
dc.subjectBureau of laboren
dc.subjectZlín region.en
dc.titleTrh práce a politika zaměstnanosti ve Zlínském krajics
dc.title.alternativeLabour market and Employment Policy in the Zlín Regionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeFriedlová, Barboracs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisJUR581_EKF_B6202_6202R027_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam