Hodnocení výkonnosti podniku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/85753

Show simple item record


dc.contributor.advisor Němčík, Petr cs
dc.contributor.author Mošťková, Magda cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T14:42:47Z
dc.date.available 2011-06-30T14:42:47Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/85753
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví stavební společnosti pomocí bonitních a bankrotních modelů. V teoretické části jsou popsány nejznámější české i zahraniční modely; v aplikační části se pracuje s devíti modely, jejichž hodnoty jsou vypočítány pro sedmileté období. Na základě výsledků těchto modelů se práce zaměřuje na problematické oblasti společnosti a navrhuje zlepšení týkající se její výkonnosti, a to hlavně v oblasti likvidity, rentability a zadluženosti. cs
dc.description.abstract The aim of bachelor’s thesis is to assess financial health of construction company by means of solvency and bankruptcy prediction models. In theoretical part the most well-known models are described, both czech and foreign; there are nine models used in practical part, their results are counted for seven-year period. On the basis of results of these models thesis focuses on problematic areas of company and suggests improvements relating to its performance, mainly concerning liquidity, profitability and indebtedness. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1499880 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Bonitní modely cs
dc.subject bankrotní modely cs
dc.subject Altmanovo Z-skóre cs
dc.subject Tafflerův model cs
dc.subject IN indexy cs
dc.subject Kralickův Quicktest cs
dc.subject Grünwaldův bonitní model cs
dc.subject Douchova bilanční analýza cs
dc.subject Zmijewského model cs
dc.subject Ohlsonův model cs
dc.subject Solvency models en
dc.subject bankruptcy prediction models en
dc.subject Altman Z-score en
dc.subject Taffler model en
dc.subject IN indices en
dc.subject Kralicek Quicktest en
dc.subject Grünwald solvency model en
dc.subject Doucha balance analysis en
dc.subject Zmijewski model en
dc.subject Ohlson model en
dc.title Hodnocení výkonnosti podniku cs
dc.title.alternative Evaluation of a Company Performance en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Beňová, Kamila cs
dc.date.accepted 2011-06-02 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 152 - Katedra podnikohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika podniku cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis MOS071_EKF_B6208_6208R020_00_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MOS071_EKF_B6208_6208R020_00_2011.pdf 1.430Mb PDF View/Open
MOS071_EKF_B6208_6208R020_00_2011_zadani.pdf 767.0Kb PDF View/Open
MOS071_EKF_B6208_6208R020_00_2011_priloha.pdf 1.865Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics