Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRozehnal, Petrcs
dc.contributor.authorRod, Miroslavcs
dc.date.accessioned2011-06-30T16:12:49Z
dc.date.available2011-06-30T16:12:49Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85931
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPráce vytváří návrh pro rozšíření počítačové sítě. Toto rozšíření řeší vhodné propojení dvou budov a zálohování dat počítačů. Pro spojení budov navrhuje dvě možné varianty a to bezdrátové spojení a VPN tunel. Výslednou variantu propojení volí práce za pomoci rozhodovací analýzy a porovnání přínosů variant. Zhodnocením je doporučena VPN varianta. Pro zálohování dat je v práci vybrán NAS server, který shromažďuje data z jednotlivých počítačů. Pro zvýšení bezpečnosti je samotný NAS server zálohován na externí harddisk. Veškeré návrhy jsou podloženy výběrem vhodného hardwaru pro aplikaci vybrané varianty s cenovou kalkulací. Tím práce poskytuje ucelený návrh pro rozšíření počítačové sítě.cs
dc.description.abstractThis thesis frames a concept for an extension of a computer network. This extension is solving suitable interconnection of two buildings and computers‘ data backup. There are two possible options of connecting buildings – wireless connection or VPN tunnel. The final version was selected with the help of decision analysis and comparison of benefits of each variation. VPN option is recommended after evaluation. For the data backup a NAS server, which gathers data from individual computers, is selected. This NAS server itself is backed up on external hard drive to enhance the security. All options are supported by selection of appropriate hardware for the application of chosen variation, also with a prize calculation. Hereby this thesis offers an integrated concept for extension of computer network.en
dc.format.extent1710744 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLANcs
dc.subjectUTPcs
dc.subjectPOEcs
dc.subjectWiFics
dc.subjectbezdrátová síťcs
dc.subjectVPNcs
dc.subjectzálohacs
dc.subjectNAS servercs
dc.subjectRAIDcs
dc.subjectrozhodovací analýzacs
dc.subjectLANen
dc.subjectUTPen
dc.subjectPOEen
dc.subjectWiFien
dc.subjectwireless networken
dc.subjectVPNen
dc.subjectbackupen
dc.subjectNAS serveren
dc.subjectRAIDen
dc.subjectdecision analysisen
dc.titleImplementace počítačové sítěcs
dc.title.alternativeImplementation of Computer Networken
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeZaremba, Jiřícs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department155 - Katedra aplikované informatikycs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná informatikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisROD020_EKF_B6209_6209R001_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam