Implementace počítačové sítě

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/85931

Show simple item record


dc.contributor.advisor Rozehnal, Petr cs
dc.contributor.author Rod, Miroslav cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T16:12:49Z
dc.date.available 2011-06-30T16:12:49Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/85931
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Práce vytváří návrh pro rozšíření počítačové sítě. Toto rozšíření řeší vhodné propojení dvou budov a zálohování dat počítačů. Pro spojení budov navrhuje dvě možné varianty a to bezdrátové spojení a VPN tunel. Výslednou variantu propojení volí práce za pomoci rozhodovací analýzy a porovnání přínosů variant. Zhodnocením je doporučena VPN varianta. Pro zálohování dat je v práci vybrán NAS server, který shromažďuje data z jednotlivých počítačů. Pro zvýšení bezpečnosti je samotný NAS server zálohován na externí harddisk. Veškeré návrhy jsou podloženy výběrem vhodného hardwaru pro aplikaci vybrané varianty s cenovou kalkulací. Tím práce poskytuje ucelený návrh pro rozšíření počítačové sítě. cs
dc.description.abstract This thesis frames a concept for an extension of a computer network. This extension is solving suitable interconnection of two buildings and computers‘ data backup. There are two possible options of connecting buildings – wireless connection or VPN tunnel. The final version was selected with the help of decision analysis and comparison of benefits of each variation. VPN option is recommended after evaluation. For the data backup a NAS server, which gathers data from individual computers, is selected. This NAS server itself is backed up on external hard drive to enhance the security. All options are supported by selection of appropriate hardware for the application of chosen variation, also with a prize calculation. Hereby this thesis offers an integrated concept for extension of computer network. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1710744 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject LAN cs
dc.subject UTP cs
dc.subject POE cs
dc.subject WiFi cs
dc.subject bezdrátová síť cs
dc.subject VPN cs
dc.subject záloha cs
dc.subject NAS server cs
dc.subject RAID cs
dc.subject rozhodovací analýza cs
dc.subject LAN en
dc.subject UTP en
dc.subject POE en
dc.subject WiFi en
dc.subject wireless network en
dc.subject VPN en
dc.subject backup en
dc.subject NAS server en
dc.subject RAID en
dc.subject decision analysis en
dc.title Implementace počítačové sítě cs
dc.title.alternative Implementation of Computer Network en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Zaremba, Jiří cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 155 - Katedra aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná informatika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis ROD020_EKF_B6209_6209R001_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ROD020_EKF_B6209_6209R001_2011.pdf 1.631Mb PDF View/Open
ROD020_EKF_B6209_6209R001_2011_zadani.pdf 761.8Kb PDF View/Open
ROD020_EKF_B6209_6209R001_2011_priloha.zip 5.960Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics