Show simple item record

dc.contributor.advisorStaňková, Hanacs
dc.contributor.authorGrygarčík, Petrcs
dc.date.accessioned2011-06-30T19:16:45Z
dc.date.available2011-06-30T19:16:45Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86293
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou přesnosti výškopisu Státní mapy 1 : 5 000 ve vybrané lokalitě. Jsou zde popisovány metody a pracovní postupy, které vedly k vyhotovení digitálních modelů terénu (DMT) z podkladů Státní mapy 1 : 5 000 a z přímého měření. Přesnost výškopisu byla vyhodnocena na základě srovnání DMT z podkladů Státní mapy 1 : 5 000 a DMT z přímého měření.cs
dc.description.abstractThis thesis deal with the accuracy analysis of altimetry State Map 1 : 5 000 in a selected area. There are described methods and sequence of operations that led to a creation of digital terrain models (DTM) of the documents the State Map 1 : 5 000 and using of the direct surveying. Accuracy of altimetry will be evaluated by comparing the work of DTM State Map 1: 5000 and DTM from direct surveying.en
dc.format62 l. : il. + 13 příl. : il.cs
dc.format.extent5688749 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectStátní mapa 1 : 5 000, SM 5, digitální model terénu, DMT, výškopis, přesnostcs
dc.subjectState Map 1 : 5 000, SM 5, Digital Terrain Model, DTM, Altimetry, Accuracyen
dc.titleAnalýza přesnosti výškopisu SM5 v severozápadní části k.ú. Velká Polomcs
dc.title.alternativeAccuracy Analysis of Altimetry SM5 in the Nortwestern Part of c.d. Velká Polomen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101669cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePospíšilová, Luciecs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department544 - Institut geodézie a důlního měřictvícs
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchInženýrská geodéziecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisGRY081_HGF_N3646_3646T007_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record