Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKapica, Romancs
dc.contributor.authorPolušin, Mariáncs
dc.date.accessioned2011-06-30T20:13:10Z
dc.date.available2011-06-30T20:13:10Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86404
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV předložené diplomové práci je teoreticky a prakticky zpracována téma s názvem:´´ Vytvoření 3D modelu neorokokového kostela ve dvorci metodou průsekové fotogrammetrie''. Teoretická část je věnována historii fotogrammetrie a rozdělení, je v ní podrobně zpracovaná metoda průsekové fotogrammetrie, jsou zde popsány prvky vnitřní a vnější orientace snímku, rozdělení fotografie a závěr této části je věnován principu digitálního fotoaparátu. V praktické části je zpracována aplikace průsekové fotogrammetrie při tvorbě 3D modelu v programu PhotoModeler a geodetické zaměření vybraných identických bodů na objektu. Závěr práce je věnován porovnání přesnosti mezi geodetickou a fotogrammetrickou metodou.cs
dc.description.abstractIn the present thesis is theoretically and practically prepared topic entitled:''Creating a 3D model of the neorokoko church in the villages method intersection photogrammetry''. The theoretical part is devoted to the history of photogrammetry and the split is treated in detail a method intersection photogrammetry, describes the elements of internal and external orientation, sharing photos and the end of this section is devoted to the lens and its composition. The practical part deals with the application of intersection photogrammetry to create 3D model in PhotoModeler and geodetic surveying selected identical points on the object. The end of the comparison between the precision geodetic and photogrammetric method.en
dc.format43, [48] l. : il. + 1 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4070647 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject3D model, průseková fotogrammetrie, PhotoModeler.cs
dc.subject3D model, Intersection Photogrammetry, PhotoModeler.en
dc.titleVytvoření 3D modelu neorokokového kostela ve Dvorci metodou průsekové fotogrammetrie.cs
dc.title.alternativeCreating a 3D Model of the Neo Rococo Church in Dvorce by Method of Intersection Photogrammetry.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101683cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeGavlovský, Emilcs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department544 - Institut geodézie a důlního měřictvícs
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchInženýrská geodéziecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPOL0075_HGF_N3646_3646T007_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam