Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markétacs
dc.contributor.authorŽampachová, Janacs
dc.date.accessioned2011-06-30T21:01:55Z
dc.date.available2011-06-30T21:01:55Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86500
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV předložené diplomové práci jsou uvedeny nejčastěji používané poměrové ukazatelé ke zjištění hospodářské situace společnosti. Teoretické vymezení finanční analýzy je aplikováno na podmínky vybrané společnosti. V práci jsou analyzovány ukazatele rentability, likvidity, stability a aktivity, Du-Pontův pyramidální rozklad, bankrotní a bonitní modely v časovém období 2005 - 2009. Následně jsou autorkou práce navrženy opatření.cs
dc.description.abstractIn this diploma’s thesis the most commonly used ratio indicators for finding the economic situation of society are stated. Theoretic scope of ratio indicators is applied to conditions of the chosen society. This work analyses indicators of profitability, liquidity, stability and activity in time period of the years 2005 - 2009. Next remedial measures are suggested by the author.en
dc.format76, [6] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2951432 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectDu-Pontův pyramidální rozkladcs
dc.subjectbankrotní a bonitní modely.cs
dc.subjectfinancial analysesen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectDu–Pont pyramidal disaggregationen
dc.subjectbankruptcy models and credibility models.en
dc.titleFinanční analýza společnosti Nemtech, s.r.o.cs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of the Ltd Company, Nemtech s.r.o.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101405cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMorávek, Zdeněkcs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.contributor.consultantMilák, Petrcs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZAM062_HGF_N2102_2102T001_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record