Show simple item record

dc.contributor.advisorČablík, Vladimírcs
dc.contributor.authorVítkovská, Nikolacs
dc.date.accessioned2011-06-30T22:04:51Z
dc.date.available2011-06-30T22:04:51Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86624
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je recyklace vyřazených chladicích zařízení. Zabývá se jak všeobecnou charakteristikou elektroodpadů, tak rozdělením této skupiny odpadů do jednotlivých podskupin. Nechybí ani zmínka všeobecně o recyklaci. Dále je zde uvedena kompletní technologie recyklace chladicích zařízení v ČR a vybrané technologie jiných zemí. Důležitá je také analýza stavu recyklace těchto zařízení u nás srovnaná se stavem určitých zemí EU. V poslední části uvádí tato práce do problematiky zpětného odběru vyřazených chladicích zařízení a je zde také snaha o navržení lepšího systému sběru těchto zařízení ve smyslu zlepšení efektivity jejich recyklace.cs
dc.description.abstractThe theme of this thesis is recycling of discarded refrigerators. It deals with the general characteristics of electronic waste and the distribution of this group of waste into different subgroups. There is also mention of recycling in general. There is also a complete set of recycling technology of refrigeration facilities in the Czech Republic and technologies used in other countries. Important are analysis of the recycling facility at our comparison to some EU countries. In the last part of this work is indicated the issue of taking back of discarded refrigerators and there is also an effort to devise a better system of collection of these devices in terms of enhancing the effectiveness of their recycling.en
dc.format45 l. : il.cs
dc.format.extent3189426 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrecyklace, chladicí zařízení, technologie recyklace, OEEZ, zpětný odběr, systém sběrucs
dc.subjectrecycling, refrigeration equipment, technology, recycling, WEEE, recollection, collection systemen
dc.titleRecyklace vyřazených chladících zařízenícs
dc.title.alternativeRecycling of Discarded Cooling Unitsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101548cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSchmidtová, Evacs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisVIT225_HGF_B2102_3904R022_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record