Analýza společné obchodní politiky EU

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86725

Show simple item record


dc.contributor.advisor Černý, Igor cs
dc.contributor.author Abraham, Luděk cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T22:56:00Z
dc.date.available 2011-06-30T22:56:00Z
dc.date.issued 2010 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86725
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je analýza společné obchodní politiky, její detailnější rozbor, rozbor cílů a jejich plnění. V práci je uvedena historie společné obchodní politiky a její základy. V druhé části je uvedeno jaké smlouvy jsou pro SOP klíčové, zejména pak Lisabonská smlouva. Dále se práce zabývá otázkou, kdo prosazuje společnou obchodní politiku v EU a popisuje nástroje potřebné k prosazování a řízení SOP. Bakalářská práce v analytické a trendové části zahrnuje jaké dohody nebo smlouvy jsou s jednotlivými státy uzavřené, jejich vývoj a vliv na obchod. Poslední část uvádí podmínky, které musí splnit ČR pro vstup do eurozóny a problémy s tím spojené. cs
dc.description.abstract The objective of the thesis is an in-depth analysis of the common business policy, its goals and fulfilment. The thesis provides the historical background to the business policy and its foundations. In the second part of the thesis, the key treaties for CBP are examined, the Lisabon treaty in particular. The thesis further examines which countries support the common business policy in the EU and desribes the tools needed to enforce and coordinate the CBP. Both parts, analytical and trend, of the thesis cover the contracts and treaties among particular EU members that have been signed and executed, their developments, and impact they have had on trade. In the final part, we discuss the conditions necessary for the Czech Republic to enter the EU and the problems that come along with joining the EU. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1347465 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject nástroje obchodní politiky cs
dc.subject Lisabonská smlouva cs
dc.subject integrace cs
dc.subject obchodní politika cs
dc.subject konvergence. cs
dc.subject European Union en
dc.subject tools of Common Commercial Policy en
dc.subject Lisbon agreement en
dc.subject Integration en
dc.subject Trade Policy en
dc.subject Convergence. en
dc.title Analýza společné obchodní politiky EU cs
dc.title.alternative Analysing Joint Action of the EU Commercial Policies en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Benák, Karel cs
dc.date.accepted 2010-05-25 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení cs
dc.contributor.consultant Háblová , Petra cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis ABR022_HGF_B6202_6202R009_2010 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ABR022_HGF_B6202_6202R009_2010.pdf 1.285Mb PDF View/Open
ABR022_HGF_B6202_6202R009_2010_zadani.pdf 5.595Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics