Show simple item record

dc.contributor.advisorČablík, Vladimírcs
dc.contributor.authorBeníčková, Barboracs
dc.date.accessioned2011-06-30T23:54:46Z
dc.date.available2011-06-30T23:54:46Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86841
dc.descriptionImport 30/06/2011
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na recyklační technologie, které se používají při zpracování nekovových odpadů z oblasti komunální sféry. V první části práce je uvedena platná legislativa včetně zákonů a vyhlášek, která řeší danou problematiku v oblasti odpadů. Dále tato práce obsahuje výsledky analýzy současného stavu recyklace nekovových odpadů v České republice v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. Další část je věnována problematice recyklace papíru včetně popisu sběru, třídění a postupů použitých technologií. Další část práce je zaměřena na výrobní firmu, Ciur, a.s., zabývající se zpracováním sběrového papíru a jeho využití nejen ve stavebnictví, ale i například v zemědělství. V poslední části je uveden návrh opatření v systému sběru odpadů za účelem vyšší efektivity recyklace odpadů.cs
dc.description.abstractMy bachelor dissertation is focusing on recyclable technologies which are used during process non-metallic waste of the municipal sector area. In the first part of this work there is the valid legislation mentioned, including laws and public notices which solve that problems in the waste area. As the next point, there are contained analyse results in nowadays recycling of non-metallic waste in the Czech Republic compared with other European Union countries. The following part talks about paper recycling problems, inclusive collecting description, separating and procedures of used technologies. The next part is focusing on the production company Ciur, plc., which is occupying itself with the process of collected paper and its next using not only in building industry area but for example also in agriculture. In the last part of my work there is a proposal presented in the system of waste collecting to be purposed higher efficiency of waste recycling.en
dc.format60 l. : il.cs
dc.format.extent2304750 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrecyklační technologiecs
dc.subjectzpracování nekovových odpadůcs
dc.subjectkomunální sféracs
dc.subjectanalýza stavu recyklacecs
dc.subjectrecyklace sběrového papírucs
dc.subjectvyužití odpaducs
dc.subjectefektivita recyklacecs
dc.subjectrecyclable technologyen
dc.subjectprocess non-metallic wasteen
dc.subjectmunicipal sectoren
dc.subjectanalyse of recycling statusen
dc.subjectrecycling of collected paperen
dc.subjectutilization of wasteen
dc.subjectefficiency of recyclingen
dc.titleRecyklace nekovových odpadůcs
dc.title.alternativeThe Recycling of Non-metallic Wasteen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101515cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSchmidtová, Evacs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBEN353_HGF_B2102_3904R022_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record