Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLičbinská, Monikacs
dc.contributor.authorNováková, Luciecs
dc.date.accessioned2011-07-01T00:22:46Z
dc.date.available2011-07-01T00:22:46Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86896
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV bakalářské práci se zabývám geologií Moravského krasu, především jeho střední části a samotným lomem Rudice-Seč. Zmiňuji se o postupném geologickém vývoji celého území Moravského krasu a převážně se soustředím na vývoj střední části. Dále v práci popisuji lom Rudice-Seč, složení rudických vrstev a jejich vznik, těžbu a využívání železné rudy a křemenných písku a v neposlední řadě křemenné konkrece tzv. rudické geody. Součásti práce je také informační tabule k lomu Rudice-Seč.cs
dc.description.abstractThe work deals with the Moravian Karst geology, especially its central part and the actual fracture Rudice-Seč. I mention the gradual geological evolution of the Moravian Karst and largely concentrate on the development of the central part. Further in describing fracture Rudice-Seč, composition layers of Rudice and their formation, extraction and exploitation of iron ore and quartz sand, and finally fused nodules called geods of Rudice. The work also includes information board to the fracture Rudice-Sec.en
dc.format40 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent15705784 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMoravský krascs
dc.subjectRudicecs
dc.subjectlom Sečcs
dc.subjectrudické vrstvycs
dc.subjectgeodycs
dc.subjectželezná rudacs
dc.subjectMoravian karsten
dc.subjectRudiceen
dc.subjectfracture Sečen
dc.subjectlayers of Rudiceen
dc.subjectgeodsen
dc.subjectiron stoneen
dc.titleGeologická lokalita: lom Rudice-Seč v Moravském krasucs
dc.title.alternativeThe Geologic Locality: the Quarry Rudice-Seč in Moravian Karsten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100484cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJirásek, Jakubcs
dc.date.accepted2011-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeovědní a montánní turismuscs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisNOV843_HGF_B2110_2101R004_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam