Show simple item record

dc.contributor.advisorKupka, Jiřícs
dc.contributor.authorHerzogová, Kláracs
dc.date.accessioned2011-07-01T01:01:20Z
dc.date.available2011-07-01T01:01:20Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86972
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem suchozemských plžů na těšínských vápencích v české části Těšínského Slezska, v okolí Dolní Líštné. V této práci je zmíněna morfologie plžů, vápník jako limitující faktor a jako příklad je zde uvedeno několik významných vápencových oblastí Moravskoslezského kraje. Výzkum probíhal na třech bývalých a značně zarostlých vápencových lomech. Vápencové oblasti jsou velmi příznivým místem pro výskyt suchozemských plžů, protože dostupnost vápníku je pro plže významným faktorem. Celkem bylo zjištěno 28 druhů suchozemských plžů ze 770 nalezených jedinců. Významný byl nález plže Discus perspectivus, který je vápnomilný a na těchto stanovištích přežívá. Naopak výskyt druhu Arion distinctus a Arion lusitanicus svědčí o výrazném ovlivnění člověkem.cs
dc.description.abstractThis works deals with a study of terrestrial gastropods on Těšín limestones in the Czech part of the Těšín Silesia, in the neighbourhood of Dolní Líštná. This work contains a morfology of gastropods, a calcium as a limiting factor and several outstanding limestone areas of the Moravian-Silesian region are mentioned as an example. The research took place in three former and considerably overgrown limestone quarries. The limestone areas are highly favorable place for occurrence of terrestrial gastropods due to the availibility of calcium which is an important factor for them. The total of 28 species of terrestrial gastropods out of 770 found individuals were identified. The important finding was a gastropod Discus perspectivus which is calcareous and survives in these habitats. On the contrary, occurrence of gastropod Arion distinctus and Arion lusitanicus bears evidence of a significant human impact.en
dc.format55 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1645441 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectplžics
dc.subjecttěšínské vápencecs
dc.subjectlomycs
dc.subjectDiscus perspectivuscs
dc.subjectgastropodsen
dc.subjectTěšín limestonesen
dc.subjectquarriesen
dc.subjectDiscus perspectivusen
dc.titleSpolečenstva měkkýšů těšínských vápenců (česká část Těšínského Slezska)cs
dc.title.alternativeThe study of molluscs assembladges of Těšín limestone stands (Czech part of Těšín Silesia)en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100306cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKašovská, Kamilacs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHER256_HGF_B2102_3904R005_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record