Show simple item record

dc.contributor.advisorMatušková, Simonacs
dc.contributor.authorMalá, Lydiecs
dc.date.accessioned2011-07-01T01:09:58Z
dc.date.available2011-07-01T01:09:58Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86989
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá základní klasifikací investičního projektu - otevření uhelného lomu, jejím cílem je vyhodnocení investice. Jako vhodná lokalita bylo vybráno chráněné ložiskové území Křemýž, jenž je vzdáleno dva kilometry od města Teplice. Cílem práce je zhodnotit možnosti alternativy otevření uhelného lomu z pohledu investice a její návratnosti. Úvod práce je, mimo jiné, zaměřen na teoretické informace týkající se investic jako takových a právní úpravy dobývání uhlí. Stěžejní část práce je zaměřena na jednotlivé investiční fáze, jimiž investiční projekt prochází. V jejich průběhu je podrobně charakterizován postup těžby hnědého uhlí v lokalitě Křemýž včetně klasifikace nákladů s ní spojených, zdrojů financování a personálního zajištění. V závěru práce je pak uveden výpočet cash flow a metody čisté současné hodnoty pro zhodnocení celého investičního projektu.cs
dc.description.abstractThis work deals with the basic classification of the investment project - opening a coal mine. A suitable site was chosen Křemýž protected deposit area, which is located two kilometers from the town of Teplice. The goal is to evaluate alternative options open a small coal mine in terms of investment and its return. Introduction is, inter alia, focus on the theoretical information on investments such as legislation and coal mining. The central part is focused on the individual investment phase through which the investment project. In the course of a detailed process characterized by brown coal mining in the area Křemýž including classification of costs associated with, sources of funding and staffing. The conclusion is then given the calculation of cash flow and net present value method for evaluating the investment project.en
dc.format32, [16] l. : il. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent1563748 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectcash flowcs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjectkapitálcs
dc.subjectcostsen
dc.subjectinvestmensen
dc.subjectcash flowen
dc.subjectproductionen
dc.subjectcapitalen
dc.titleZákladní klasifikace investičního projektu - Otevření uhelného lomucs
dc.title.alternativeInvestment Project Basic Classification - A Coal Quarry Launchen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101264cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKomrska, Pavelcs
dc.date.accepted2011-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMAL536_HGF_B2102_2102R001_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record