Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRůčková, Hanacs
dc.contributor.authorMedová, Janacs
dc.date.accessioned2011-07-01T01:15:03Z
dc.date.available2011-07-01T01:15:03Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86999
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV předložené práci je zpracována analýza úspěšnosti exekučního řízení v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení v letech 2005-2009. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a postupy ve správním a soudním řízení. Následně je zpracována analýza výběru pojistného v jednotlivých letech sledovaného období. V další části je provedeno srovnání úspěšnosti vybraných exekučních prostředků, zároveň zjištění negativních a pozitivních vlivů na vymáhání. Na závěr práce je zařazeno doporučení budoucích kroků ve smyslu využití nejúspěšnějšího exekučního prostředku pro správní řízenícs
dc.description.abstractThis thesis treats of an analysing distress procedure success as regards social security an insurance tax collection. In the first part there is an explanation of the basic concepts of law and procedures of administrative and judicial acts. Subsequently there is a processing of an analysig distress procedure success as regards social security in some particular years. Next part executes comparison success of data a tax collection, negative and positive exactions of o tax. In the end of this thesis there is an recommendation of the future steps for the usage the best result for the exaction of tax.en
dc.format44 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1706198 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectexekucecs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectrozhodnutícs
dc.subjecttitulcs
dc.subjectusnesenícs
dc.subjectvýzvacs
dc.subjectpříkazcs
dc.subjectdražbacs
dc.subjectdistrain of debtoren
dc.subjectconcepts of lawen
dc.subjectdecisionen
dc.subjectlegal titleen
dc.subjectcourt rulingen
dc.subjectdecreeen
dc.subjectorderen
dc.subjectauctionen
dc.titleAnalýza úspěšnosti exekučního řízení v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení v letech 2005-2009cs
dc.title.alternativeAnalysing Distress Procedure Success as Regards Social Security and Insurance Tax Collectionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101267cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBudek, Jiřícs
dc.date.accepted2011-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMED053_HGF_B2102_2102R001_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam