Show simple item record

dc.contributor.advisorKupka, Jiřícs
dc.contributor.authorŽurková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2011-07-01T01:32:48Z
dc.date.available2011-07-01T01:32:48Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87034
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na studium měkkýšů na těšínských vápencích v polské části Těšínského Slezska. Je zde zahrnuto seznámení se s morfologií plžů a s hlavními ekologickými faktory ovlivňujícími měkkýše. Sběry měkkýšů byly provedeny na třech lokalitách s vápencovým podložím. Jednou lokalitou byly vápencové výchozy poblíž komunikace a funkčního vápencového lomu Wielki Tuł. Další dvě lokality byly bývalé, dnes již zarostlé, vápencové lomy, z nichž jeden byl částečně zatopený. Na studovaném území bylo nalezeno celkem 1297 jedinců. Z nalezených jedinců bylo determinováno 34 druhů měkkýšů (31 suchozemských plžů, 1 vodní plž a 2 mlži). Většina nalezených druhů je řazena mezi druhy lesní (58%). Nejzajímavějším nalezeným druhem je Faustina faustina, která se nacházela pouze na jedné lokalitě, avšak v množství 416 živých jedinců.cs
dc.description.abstractThis work is focused on the study of molluscs of Těšín limestones in the Polish part of Těšín's Silesia. It includes familiarization with the morphology of gastropods and the main environmental factors affecting molluscs. The collections of molluscs took place at three sites with limestone bedrock. One site was the limestone outcrops nearby approach road and functional limestone quarry Wielki Tuł. Another two sites were the former, now overgrown, limestone quarries, one of which was partially flooded. There were found 1297 individuals in the area of study. There were determined 34 mollusc species from the number of individuals. (31 terrestrial gastropods, an aquatic gastropod and two mussels). Most species found are listed among the forest types (58%). The most interesting species found is Faustina Faustina, which was found only at one standpoint, but in the total amount of 416 living individuals.en
dc.format53 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1757045 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectměkkýšics
dc.subjectplžics
dc.subjectTěšínské vápencecs
dc.subjectekologické faktorycs
dc.subjectmolluscsen
dc.subjectsnailsen
dc.subjectTěšín Limestoneen
dc.subjectenvironmental factorsen
dc.titleSpolečenstva měkkýšů těšínských vápenců (polská část Těšínského Slezska)cs
dc.title.alternativeThe Study of Molluscs Assembladges of Těšín Limestone stands (Poland part of Těšín Silesia)en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100343cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKašovská, Kamilacs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZUR077_HGF_B2102_3904R005_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record