Pokročilé aplikace hranově magická ohodnocení grafů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87108

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kovář, Petr cs
dc.contributor.author Grunt, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T02:10:27Z
dc.date.available 2011-07-01T02:10:27Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87108
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá problematikou ukládání řídkých matic vysokých řádů pro možnost operací s nimi. Jelikož operace s řídkými maticemi vyšších řádů nejsou možné bez jejich úpravy, zabývá se práce možnostmi jejich efektivního ukládání s ohledem na minimalizaci časové náročnosti operací. Práce rovněž obsahuje popis několika známých způsobů ukládání řídkých matic a zaměřuje se především na možnosti efektivního využití magicky ohodnoceného grafu, který reprezentuje řídké matice vyšších řádů. Text navazuje na stávající práci zabývající se nalezením magického ohodnocení grafu počítačovým programem [3] a předkládá možnost dosažení lepších výsledků pomocí zobecněného magického ohodnocení za cenu omezení některých požadavků na ohodnocení, ale bez negativního dopadu na rychlost operace. Hlavním přínosem práce je konstruktivní důkaz existence předpisu zobecněného ohodnocení pro sítě Pm□Pn (pro libovolně velké m, n za podmínky, že m je liché) a možnost aplikovat nový systém ukládání řídkých matic pro realizaci operací, především násobení řídké matice vektorem zleva nebo zprava. Práce obsahuje rovněž výsledky autorem provedených experimentů, demonstrujících výhody zobecněného ohodnocení na praktických příkladech. Algoritmy byly realizovány v jazyce C++ v prostředí Visual Studio 2008. cs
dc.description.abstract Presented work deals with sparse matrix storing, which is essential for a wide range of matrix operations. Operating with high-dimensional sparse matrices is not possible without their proper structure manipulation. This work tries to find effective sparse matrix storing with minimal time intensity. We compare known ways of sparse matrix storing with a new form based on edge-magic labeling form. Related with thesis [3], this text investigates the possibility of getting better results by using generalized edge-magic labeling form with lifted requirements, yet without time intensity increased. This work presents generalized edge-magic labeling of Pm□Pn for every integer m, n where m is odd. Also, we derived a generalized egde-magic storing and this work contains time intensity results of sparse matrix-vector operations and comparison time intensity of generalized edge-magic form with other known forms of storing. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 360501 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject ohodnocení grafu cs
dc.subject EMT cs
dc.subject SEMT cs
dc.subject GEMT cs
dc.subject řídká matice cs
dc.subject ukládání řídkých matic cs
dc.subject systém uložení pomocí magického ohodnocení cs
dc.subject graph labeling en
dc.subject edge-magic total labeling en
dc.subject super edge-magic total labeling en
dc.subject generalized edge-magic total labeling en
dc.subject sparse matrix en
dc.subject sparse matrix storing en
dc.subject edge-magic labeling storing form en
dc.title Pokročilé aplikace hranově magická ohodnocení grafů cs
dc.title.alternative Application of edge-magic total labelings en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kubesa, Michael cs
dc.date.accepted 2011-06-02 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 457 - Katedra aplikované matematiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Výpočetní matematika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis GRU100_FEI_N2647_1103T031_2011 cs

Files in this item

Files Size Format View
GRU100_FEI_N2647_1103T031_2011.pdf 352.0Kb PDF View/Open
GRU100_FEI_N2647_1103T031_2011_zadani.pdf 79.90Kb PDF View/Open
GRU100_FEI_N2647_1103T031_2011_priloha.rar 25.12Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics