Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPalacký, Petrcs
dc.contributor.authorŠmajstrla, Jancs
dc.date.accessioned2011-07-01T02:28:10Z
dc.date.available2011-07-01T02:28:10Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87143
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce má sloužit jako učební pomůcka pro předmět Signálové procesory, proto se zabývá rozborem použití a implementací algoritmu. Popisuje vnitřní strukturu procesoru TMS320F2812, jeho nastavení a také využití. Největší díl je však věnován číslicovým filtrům. Diplomová práce tak čtenáře seznamuje s jednotlivými typy používaných filtrů jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Uvádí také jednotlivé implementace číslicových filtrů na procesor TMS320F2812. Pro názornost jsou v závěru uvedeny příklady na výpočet daných filtrů. Přílohy tvoří návody na cvičení včetně vzorových protokolů.cs
dc.description.abstractThis thesis is intended as an educational tool for the subject signal processors, therefore, deals with the analysis of the use and implementation of the algorithm. It describes the internal structure of the TMS320F2812 processor, setup and use. The largest part is devoted to digital filters. This thesis introduces the reader to the various types of filters used in both theoretical and practical perspective. It also lists the various implementations of digital filters on the TMS320F2812 processor. To illustrate examples of the end for the calculation of the filter. Attachments are instructions for the exercises, including standard protocols.en
dc.format.extent3139764 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSignálový procesor, filtr, Event Manager, IIR filtr, FIR filtr, Butterwortová aproximace, Čebyšeová aproximace, Eliptické aproximace, Fourierovy řadycs
dc.subjectSignal processing, filter, Event Manager, IIR filter, FIR filter, Butterworth approximation, Chebyshev approximations, Elliptic approximations, Fourier seriesen
dc.titleLaboratorní stanoviště pro předmět Signálové procesorycs
dc.title.alternativeLaboratory Station for the Subject Signal Processorsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVaculík, Petrcs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department430 - Katedra elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektronikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSMA041_FEI_N2649_2612T015_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam