Laboratorní stanoviště pro předmět Signálové procesory

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87143

Show simple item record


dc.contributor.advisor Palacký, Petr cs
dc.contributor.author Šmajstrla, Jan cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T02:28:10Z
dc.date.available 2011-07-01T02:28:10Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87143
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce má sloužit jako učební pomůcka pro předmět Signálové procesory, proto se zabývá rozborem použití a implementací algoritmu. Popisuje vnitřní strukturu procesoru TMS320F2812, jeho nastavení a také využití. Největší díl je však věnován číslicovým filtrům. Diplomová práce tak čtenáře seznamuje s jednotlivými typy používaných filtrů jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Uvádí také jednotlivé implementace číslicových filtrů na procesor TMS320F2812. Pro názornost jsou v závěru uvedeny příklady na výpočet daných filtrů. Přílohy tvoří návody na cvičení včetně vzorových protokolů. cs
dc.description.abstract This thesis is intended as an educational tool for the subject signal processors, therefore, deals with the analysis of the use and implementation of the algorithm. It describes the internal structure of the TMS320F2812 processor, setup and use. The largest part is devoted to digital filters. This thesis introduces the reader to the various types of filters used in both theoretical and practical perspective. It also lists the various implementations of digital filters on the TMS320F2812 processor. To illustrate examples of the end for the calculation of the filter. Attachments are instructions for the exercises, including standard protocols. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3139764 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Signálový procesor, filtr, Event Manager, IIR filtr, FIR filtr, Butterwortová aproximace, Čebyšeová aproximace, Eliptické aproximace, Fourierovy řady cs
dc.subject Signal processing, filter, Event Manager, IIR filter, FIR filter, Butterworth approximation, Chebyshev approximations, Elliptic approximations, Fourier series en
dc.title Laboratorní stanoviště pro předmět Signálové procesory cs
dc.title.alternative Laboratory Station for the Subject Signal Processors en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vaculík, Petr cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 430 - Katedra elektroniky cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektronika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis SMA041_FEI_N2649_2612T015_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SMA041_FEI_N2649_2612T015_2011.pdf 2.994Mb PDF View/Open
SMA041_FEI_N2649_2612T015_2011_zadani.pdf 222.9Kb PDF View/Open
SMA041_FEI_N2649_2612T015_2011_priloha.pdf 1.616Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics