Analýza spánkové deprivace

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87166

Show simple item record


dc.contributor.advisor Penhaker, Marek cs
dc.contributor.author Jeziorská, Radka cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T02:39:49Z
dc.date.available 2011-07-01T02:39:49Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87166
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou nedostatku spánku, spánkových poruch a vyšetřovacími metodami pro jejich diagnostiku. Cílem této práce bylo vytvořit algoritmus pro měření a vyhodnocování psychické výkonnosti a bdělosti testovaného. Vytvořený program se skládá z šesti úloh, které testují paměť, reakční dobu, koordinaci pohybu a úroveň spavosti pomocí Epworthské škály spavosti. Pomocí programu bylo provedeno 60 měření. Tato data byla statisticky zpracována a byly určeny hodnoty charakteristické pro výběrovou skupinu zdravých lidí ve věku 21 – 28 let. Pro tvorbu programu bylo použito vývojové prostředí Visual C# 2008 Express Edition, a naměřená data jsou ukládána do databáze MS Access. Pro statistické zpracování dat byl použit program Statgraphics Plus v 5.0. cs
dc.description.abstract This thesis deals with the lack of sleep, sleep disorders and investigation methods for their diagnostics. The aim of this thesis was develop an algorithm for measuring and evaluating mental performance and alertness of tested person. Created program consists of six tasks that test memory, reaction time, movement coordination and level of sleepiness using the Epworth sleepiness scale. Sixty measurements were carried out by this program. These data were statistically processed and identified values characteristic of a select group of healthy people aged 21 to 28 years. Program was developed in Visual C# 2008 Expres Edition and measured data are stored in MS Access database. For statistical data processing was used Statgraphics Plus 5.0 software. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2560809 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Spánek, spánková deprivace, diagnostika spánkových poruch, Epworthská škála spavosti, software pro měření psychické výkonnosti a bdělosti, statistická analýza dat. cs
dc.subject Sleep, sleep deprivation, diagnosis of sleep disorders, Epworth sleepiness scale, software for measuring mental performance and alertness, analysis of statistical data. en
dc.title Analýza spánkové deprivace cs
dc.title.alternative Sleep Deprivation Analysis en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Novák, Vilém cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 450 - Katedra měřicí a řídicí techniky cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Měřicí a řídicí technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis JEZ104_FEI_N2649_2601T004_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JEZ104_FEI_N2649_2601T004_2011.pdf 2.442Mb PDF View/Open
JEZ104_FEI_N2649_2601T004_2011_zadani.pdf 283.3Kb PDF View/Open
JEZ104_FEI_N2649_2601T004_2011_priloha.rar 102.6Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics