Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPenhaker, Marekcs
dc.contributor.authorJeziorská, Radkacs
dc.date.accessioned2011-07-01T02:39:49Z
dc.date.available2011-07-01T02:39:49Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87166
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou nedostatku spánku, spánkových poruch a vyšetřovacími metodami pro jejich diagnostiku. Cílem této práce bylo vytvořit algoritmus pro měření a vyhodnocování psychické výkonnosti a bdělosti testovaného. Vytvořený program se skládá z šesti úloh, které testují paměť, reakční dobu, koordinaci pohybu a úroveň spavosti pomocí Epworthské škály spavosti. Pomocí programu bylo provedeno 60 měření. Tato data byla statisticky zpracována a byly určeny hodnoty charakteristické pro výběrovou skupinu zdravých lidí ve věku 21 – 28 let. Pro tvorbu programu bylo použito vývojové prostředí Visual C# 2008 Express Edition, a naměřená data jsou ukládána do databáze MS Access. Pro statistické zpracování dat byl použit program Statgraphics Plus v 5.0.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the lack of sleep, sleep disorders and investigation methods for their diagnostics. The aim of this thesis was develop an algorithm for measuring and evaluating mental performance and alertness of tested person. Created program consists of six tasks that test memory, reaction time, movement coordination and level of sleepiness using the Epworth sleepiness scale. Sixty measurements were carried out by this program. These data were statistically processed and identified values characteristic of a select group of healthy people aged 21 to 28 years. Program was developed in Visual C# 2008 Expres Edition and measured data are stored in MS Access database. For statistical data processing was used Statgraphics Plus 5.0 software.en
dc.format.extent2560809 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSpánek, spánková deprivace, diagnostika spánkových poruch, Epworthská škála spavosti, software pro měření psychické výkonnosti a bdělosti, statistická analýza dat.cs
dc.subjectSleep, sleep deprivation, diagnosis of sleep disorders, Epworth sleepiness scale, software for measuring mental performance and alertness, analysis of statistical data.en
dc.titleAnalýza spánkové deprivacecs
dc.title.alternativeSleep Deprivation Analysisen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNovák, Vilémcs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra měřicí a řídicí technikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisJEZ104_FEI_N2649_2601T004_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam